0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

3,100,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

2,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)

3,300,000 ریال

حقوق اموال در دولت

2,450,000 ریال

انسان، جنگ، الگوریتم (در جست‌وجوی پاسخ‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه)

2,600,000 ریال

حقوق جزای عمومی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

2,400,000 ریال

از بخت اخلاقی تا بخت کیفری

1,800,000 ریال

قواعد عمومی معاملات

1,500,000 ریال

ملاحظات مهم در انتخاب راهکارها و برنامه‌های پیشگیری از جرم

1,900,000 ریال

روش‌شناسی‌های پژوهش حقوقی

4,900,000 ریال

نقش سازمان بین‌المللی کار در تحقق منشور ملل متحد

4,600,000 ریال

فرهنگ جامع مواد مورد سوء مصرف

13,500,000 ریال