0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

چالش‌های حقوقی خلق پول در عملیات بانکی

2,200,000 ریال

دورکم و فوکو (دیدگاه‌ها در مورد آموزش و مجازات)

1,600,000 ریال

عدالت کیفری فناورانه و حقوق بشر (مجموعه مقاله‌ها)

3,500,000 ریال

پلیس و سیاست پیشگیری از جرایم سایبری

2,900,000 ریال

جستارهایی در اخلاق عدالت کیفری و جرم‌شناسی

2,950,000 ریال

مخاطرات و حقوق

2,400,000 ریال

حقوق کیفری عمومی (کلیات و ارکان تشکیل دهنده جرم)

6,500,000 ریال

اداره قراردادهای استاندارد

3,200,000 ریال

سیاست‌گذاری جنایی در برابر تروریسم

4,150,000 ریال

قواعد عمومی قراردادها

1,800,000 ریال

جرایم مالی (جلد سوم: تخریب کیفری و صدور چک پرداخت نشدنی)

4,200,000 ریال

حقوق جزای عمومی (جلد اول)

3,100,000 ریال