0

مخاطرات و حقوق

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب مخاطرات و حقوق
 • قیمت 2,400,000 ریال
 • شابک
  1. 978-622-212-343-7
 • تعداد صفحات 288
 • نوبت چاپ 1
 • سال انتشار 1402
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

پیشرفت علم و استفاده از آن در عصر کنونی بسیار چشمگیر است. تولید مفاهیم جدید با کاربردهای گستردۀ آن سبب رشد مفاهیم بین‌رشته‌ای شده است. مخاطرات و حقوق از جملۀ آنهاست. عنوان «مخاطرات و حقوق» از عنوان‌های بین‌رشته‌ای است که از طرفی مباحث مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی را روبه‌روی ما قرار می‌دهد و از طرف دیگر مبانی و راهکارهای حقوقی کنترل و مقابله با این مخاطرات را در بر می‌گیرد. موضوع بحث با توجه به مخاطرات فراوانی که در جامعه وجود دارد، شامل مبانی و راهکارهای حقوقی است که ممکن است مانع ظهور مخاطرات شود یا به‌صورت نسبی آنها را کنترل کند و نیز موجب کاهش آثار آن شود یا با آثار ناخوشایند آن مقابله کند. از این‌رو در این کتاب ابعاد حقوقی مخاطرات برای مقابله با آن بحث و بررسی می‌شود.

معرفت سیستماتیک که در این کتاب پیگیری می‌شوند تقویت و تعالی مفاهیم جدیدی است، مانند:

 • نظارت و پیشگیری از مخاطرات؛
 • قضاوت و دادرسی هنگام وقوع مخاطرات؛
 • جایگاه حقوقی تأمین خسارت‌های محیطی؛
 • جایگاه حقوقی تأمین خسارت‌های آسیب‌دیدگان و قربانیان و بازماندگان مخاطرات؛
 • راهبردهای حقوقی کاهش مخاطرات؛
 • نشانه‌شناسی حقوقی مخاطرات؛
 • روش‌شناسی مطالعات مخاطرات و حقوق؛
 • مخاطرات و حقوق بشر؛
 • ارزیابی و تحلیل حقوقی قوانین، سیاست‌ها و اقدامات سازمانی مربوط به مخاطرات.

قضات و مخاطره‌شناسان دانش‌پژوه و دانشجویان رشتۀ حقوق و رشتۀ مخاطرات محیطی با همکاری و همفکری و کار مشترک بی‌تردید به تعالی مفاهیم یادشده خواهند پرداخت. موضوعات مهم و واکاوی‌نشدۀ دیگری هم وجود دارد که پرداختن به هر یک نیازمند هم‌فکری دانشمندان حقوقدان و مخاطره‌شناس است، از جمله:

 1. مبانی حقوق عمومی و مخاطرات محیطی؛
 2. مکتب زمیولوژی؛
 3. مخاطرات محیطی و حقوق بین‌الملل؛
 4. بررسی نظام حقوقی ایران در مخاطرات محیطی؛
 5. حقوق پیشگیری و کنترل مخاطرات محیطی؛
 6. تکالیف حقوقی دولت‌ها در کاهش مخاطرات محیطی.

اهداف آموزشی این کتاب ترویج ترکیبی دانش مخاطرات و حقوق و تامین منبع درسی و کمک درسی برای دانشجویان علوم جغرافیا بخصوص دانشجویان رشته مخاطرات محیطی، علوم محیطی بخصوص دانشجویان محیط زیست، علوم حقوقی بخصوص دانشجویان حقوق عمومی و خصوصی و دیگر دانش جویان و پژوهشگران علاقمند است. موئلفین بر پیشانی و قلم مدرسین این درس و کتاب و دانشجویان و دانش پژوهان مطالعه کننده این کتاب از بابت این که کاستی‌ها را یادآوری کنند، بوسه می‌زنند. فصل اول این کتاب با تغییرات اساسی بر گرفته از کتاب دانش مخاطرات، انتشارات دانشگاه تهران، 1394چاپ دوم است که ان نیز توسط مؤلف دوم این اثر تالیف شده است. فصل دوم و سوم توسط موئلف اول این اثر تألیف شده. مجموعه کتاب توسط مؤلفین بازبینی مشترک شده است و در نهایت حاصل آن، کتابی است که شما خواننده عزیز آن را روئیت و مطالعه می‌فرمائید. راهبرد این کتاب به علم مخاطرات و علم حقوق در جهت پیشگیری از مخاطرات و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و نوآوری در حقوق جدید اختصاص دارد. ازآنجا که مخاطبان این مباحث گسترۀ وسیعی از دانشجویان و دانش‌پژوهان هستند، در فصل نخست به معرفی اجمالی علم مخاطرات و مستندات آن می‌پردازیم. در فصل‌های دوم و سوم حقوق مخاطرات را با توجه به اسناد داخلی و خارجی مرتبط با راهکارهای پیشگیری از مخاطرات و مقابله با آثار آن بررسی خواهیم کرد. هدف نویسنده، بیشتر کاهش مخاطرات در ایران است و از این‌رو بیشتر به مستندات مخاطرات و حقوق ایران اشاره دارد.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما