0

لیست مقاله ها

عنوان مقاله نویسنده مقاله نام مجله
اخلاق پلیسی جان پی کرانک. مایکل ای کالدرو 1 دانلود تنها برای اعضا
دادرسی ویژه نوجوانان پرستون الرود آر. اسكات رايدر دانلود تنها برای اعضا
راهنمای پلیس دانش محور تام ويليام سون دانلود تنها برای اعضا
دستاوردهای علمی پژوهشی - » عمومی « و » ویژه « به تفکیک حوزه مطالعات سرهنگ دوم ابراهیم داودی سروان مسعود یاراحمدی دانلود تنها برای اعضا
اقدامات پلیسی در برابر باندهاي تبهکاري در آمریکا دكتر چارلز ام. كاتز دكتر وينسنت. جي. وب دانلود تنها برای اعضا
انضباط نیروهاي پلیس لوئیس جی بِندر توماس جی. یورکانین ولادمیر اِی. سِرگِونین جِری اِل. دولینگ دانلود تنها برای اعضا
غوغاگري ورزشی و راهکارهاي برخورد با آن رضا مهاجرين دانلود تنها برای اعضا
جهاني شدن امور پليسي پيتر اودرياس اتان وادلمه دانلود تنها برای اعضا