0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

بایسته‌های قانون‌گذاری ایرانی

4,500,000 ریال

نظریه‌پرداز نگرش ایرانی به حقوق بین‌الملل (گرامیداشت استاد جمشید ممتاز)

13,000,000 ریال

سیاست جنایی در برابر بزهکاری‌های زیست محیطی

1,300,000 ریال

افق‌های نوین در سیاست و روابط خارجی ایران

1,950,000 ریال

نظریه عمومی حقوق کیفری (جلد اول)

1,550,000 ریال

جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری

2,700,000 ریال

مختصر متون حقوقی دانشگاهی

1,300,000 ریال

اقدامات مجرمانه مشترک

2,200,000 ریال

نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

3,000,000 ریال

فلسفه جرم‌انگاری فضیلت‌گرا

2,800,000 ریال

تأمین منابع مالی در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز

1,600,000 ریال

رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی در دادرسی کیفری

2,400,000 ریال