0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

اصول حاکم بر علائم تجاری

1,450,000 ریال

حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته

2,300,000 ریال

راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی

1,900,000 ریال

بزه‌دیده‌شناسی

1,200,000 ریال

اخلاق حرفه‌ای جرم‌شناسان

1,100,000 ریال

نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی

3,000,000 ریال

پیامدهای جرم‌شناختی ویروس کووید 19

1,400,000 ریال

روش کمی و روش‌های کیفی پژوهش در پدیده‌های اجتماعی

5,000,000 ریال

منع شکنجه (گزیده مقالات)

1,500,000 ریال

توزیع - نمایندگی تجاری

9,500,000 ریال

بایسته‌های حقوق بین‌الملل

3,950,000 ریال

بایسته‌های حقوق بین‌الملل کیفری

2,600,000 ریال