0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

اجرای احکام کیفری ویژه اطفال و نوجوانان

1,950,000 ریال

حقوق کیفری برگزیده

1,600,000 ریال

حقوق جزای عمومی (۲)

850,000 ریال

حقوق تولید

2,550,000 ریال

حقوق کیفری عمومی ( پدیده جنایی)

1,750,000 ریال

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد (جستاری در گذشته و حال)

2,000,000 ریال

کلیات حقوق جزا

1,300,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

2,800,000 ریال

آیین دادرسی افتراقی بزه قاچاق  کالا و ارز

1,200,000 ریال

حقوق بین‌الملل کیفری کودکان و نوجوانان

3,500,000 ریال

مبانی فقهی حجیت علم قاضی در مذاهب خمسه

1,800,000 ریال

حقوق کیفری عمومی اطفال و نوجوانان

1,550,000 ریال