0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

از نگارش تا انتشار پژوهش علمی: یک راهنمای کاربردی

2,000,000 ریال

تحریم در آیینه حقوق کیفری بین‌المللی

1,700,000 ریال

حقوق داوری داخلی

3,500,000 ریال

جرم‌شناسی فرهنگی اینترنتی

2,700,000 ریال

پارادایم رئالیسم و سازه‌انگاری

1,500,000 ریال

هوش مصنوعی و روابط بین‌الملل

4,500,000 ریال

معاونت و شروع به جرم در نظام کیفری ایالات متحده

1,100,000 ریال

حقوق اسناد الکترونیک

7,000,000 ریال

جرم شناسی ورزشی (جرم شناسی انتقادی ورزش و بازی‌ها)

1,900,000 ریال

اصول هفت‌گانه حقوق کیفری

3,400,000 ریال

تاریخ، سیاست و حقوق بین‌الملل نگرشی فلسفی

5,000,000 ریال

بررسی تحلیلی و تطبیقی حقوق مصرف

4,600,000 ریال