0

انسان، جنگ، الگوریتم (در جست‌وجوی پاسخ‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه)

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

مباحث این کتاب را به طور کلی می‌توان به دو بخش اصلی یعنی بخش تکنیکی و بخش حقوقی تفکیک کرد. نخست و از آن جهت که پژوهش در زمینه جنگ‌افزارهای هوشمند، چنان‌که گفتیم، نیازمند داشتن مطالعه‌های میان‌رشته‌ای است، بخش نخست کتاب را تنها به شرح مفهوم‌ها و مبحث‌های فنی و تکنیکی لازم که به عبارتی، پیش‌نیاز ورود به مبحث‌های حقوقی هستند، اختصاص داده‌ایم. اگرچه نمی‌توان منکر وجود شرحی از مقولات فنی مرتبط در میان انگشت‌شمار آثار فارسی نویسندگان و پژوهشگران حقوقی در این زمینه شد، ولی به گمان نویسنده، تا به حال در هیچ پژوهش حقوقی مرتبط با جنگ‌افزارهای هوشمند و یا مرتبط با هر موضوع دیگری در میان پژوهشگران ایرانی، به این مباحث تکنیکی و تخصصی یعنی مشخصا الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رباتیک، اینگونه به تفصیل پرداخته نشده است. بنابراین، می‌توان گفت بخش نخست منبعی به‌نسبت جامع برای شناخت و یادگیری مقدمات این علوم است. پس از آن و با یافتن تسلط بر این مباحث تکنیکی و به عبارتی، پی‌بردن به ماهیت و چیستی یک جنگ‌افزار هوشمند از نظر فنی، در بخش دوم، به بررسی جنبه‌های حقوقی این جنگ‌افزارها از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته و چالش‌ها، مزیت‌های، مجادله‌ها و موضِع‌های گوناگون موجود میان دولت‌‌ها و دیگر بازیگران اثرگذار در این صحنه را به بحث و تحلیل حقوقی گذاشته و سرانجام، انطباق و یا عدم‌انطباق این جنگ‌افزارهای نوین با اصول کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کرده‌ایم.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما