0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

Practical English With Political Passages

500,000 ریال

تخفیف 10 %
تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)
1,600,000 ریال
1,440,000 ریال
حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

تخفیف 10 %
واکاوی فساد مالی در ایران
650,000 ریال
585,000 ریال
مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

تخفیف 10 %
تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی
600,000 ریال
540,000 ریال
حقوق حمل و نقل دریایی

1,200,000 ریال

دادرسی انتخاباتی

240,000 ریال

حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)

450,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (جلد 1 و 2)

650,000 ریال

تخفیف 10 %
بایسته‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
450,000 ریال
405,000 ریال