0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

Practical English With Political Passages

500,000 ریال

تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار

900,000 ریال

قانون محاسبات عمومی کشور در نظم کنونی

800,000 ریال

ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)

1,600,000 ریال

مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی

600,000 ریال

دادرسی کیفری غیرقضائی

600,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

750,000 ریال

حقوق کیفری بین‌المللی

1,600,000 ریال

عقد شرکت (ترجمه الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)

350,000 ریال

زمان سیاست و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه وایالات متحده آمریکا

600,000 ریال

تروریسم و حقوق بین‌الملل

650,000 ریال