0

آرشیو اخبار

تازه‌های نشرمیزان در سال 1396

 کتب چاپ شده در سال 1396 به شرح فوق می باشد:

 


میزان ناشر برگزیده در سال 1395

ناشران برگزیده سال 1395 در آئین افتتاحیه 30امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی شدند.


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام


قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم


قانون الحاق یک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرا


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم


رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۴۷


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه