0

قانون اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ خبر : 1398/04/09


 قانون "اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن" در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 98/03/20 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 40255 مورخ 98/04/09 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.