0

تازه‌های نشر میزان در سال 1402

تاریخ خبر : 1402/03/09


کتاب‌های چاپ اول 1402

 

 

۱.

حقوق جزای عمومی (جلد اول)، دکتر علی غلامی

31۰۰۰۰ تومان

۲.

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)، دکتر علی غلامی

25۰۰۰۰ تومان

۳.

حقوق جزای عمومی (جلد سوم)، دکتر علی غلامی

330۰۰۰ تومان

۴.

حقوق اموال در دولت، دکتر علی کامیار، دکتر مهری حقیقی

245۰۰۰ تومان

5.

مبانی فقهی حجیت علم قاضی در مذاهب خمسه، دکتر عباسعلی علیزاده بایگی

180000 تومان

6.

حقوق کیفری عمومی (پدیده جنایی) دکتر محمدجواد فتحی

175000 تومان

7.

مخاطرات و حقوق، دکتر محمدابراهیم شمس‌ناتری، دکتر ابراهیم مقیمی

240000 تومان

8.

حقوق کیفری عمومی (کلیات و ارکان تشکیل دهنده جرم)، دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده

650000 تومان