0

تازه‌های نشر میزان در سال ۱۴۰۱

تاریخ خبر : 1401/01/18


کتاب‌های چاپ اول ۱۴۰۱

 

 

۱.

جرم‌شناسی روایت‌پژوه (درک روایت‌های جرم)، لوییس پرسر، اسوینانگ سندبرگ، مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی

۱۶۰۰۰۰ تومان

۲.

تأملاتی در حقوق جزای عمومی، دکتر محمدجواد فتحی

۱۱۰۰۰۰ تومان

۳.

حقوق کیفری مواد مخدر، دکتر بهنام اکبری

۶۵۰۰۰ تومان

۴.

جامعه‌شناسی خودمانی یک امپراطوری (تلخ و شیرین آمریکا)، دکتر محمدجواد جاوید

۸۰۰۰۰ تومان

۵.

نظریه حقوق سیاسی، مارتین لاگلین، مترجمان: آیدا حیدری، دکتر محمد امامی

۹۰۰۰۰ تومان

۶.

نظام حقوقی حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی در قراردادهای تجاری بین‌المللی، دکتر نادر مردانی

۱۴۰۰۰۰ تومان