0

تازه‌های نشرمیزان در سال ۱۳۹۹

تاریخ خبر : 1399/12/28


چاپ اول ۱۳۹۹

 

1.

حقوق مالیات‌ها در نظم کنونی، دکتر خدیجه کریمی

120000 تومان

2.

حقوق سازمان‌های بین‌المللی، دکتر نادر مردانی، محمدمهدی هوشمند

90000 تومان

3.

پرسش‌ها و پاسخ‌های حقوق کیفریِ انگلستان و وِیلز، نورمن برد، ترجمه: دکتر امیر اعتمادی

65000 تومان

4.

آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، دکتر گودرز افتخارجهرمی، دکتر مصطفی السان

60000 تومان

5.

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، دکتر سیدمحمد طباطبائی‌نژاد، سیدمحمدمصطفی حسینی کاشانی

40000 تومان

6.

حقوق جزای عمومی (3)، دکتر عباس منصورآبادی

60000 تومان

7.

حقوق عمومی و نظریه سیاسی، دکتر محمد امامی، آیدا حیدری

50000 تومان

8.

حقوق کیفری بانکی، دکتر حسین سمیعی‌زنوز

75000 تومان

9.

جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص، دکتر حسین میرمحمد صادقی

20000 تومان

10.

کارشناسی در دعاوی مبتنی بر قرارداد مشارکت مدنی بانک، امیرعباس ابراهیمی، یاسر عرب‌نژاد

45000 تومان

11.

نظام نظارت و رسیدگی به شکایات مناقصات، دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

60000 تومان

12.

آموزش نحو عربی، دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده

85000 تومان

13.

مختصر حقوق جزای عمومی، دکتر عباس منصورآبادی

60000 تومان

14.

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکملة المنهاج (حدود و تعزیرات)، استاد خلیل قبله‌ای خویی

60000 تومان

15.

سیاست جنایی معطوف به امنیت و آزادی، دکتر محمد میرزایی، دکتر محسن رضایی

30000 تومان

16.

پیشگیری از شکل‌گیری باندهای قاچاق کالا (با تأکید بر نقش پلیس)، دکتر محسن رضایی

30000 تومان

17.

حقوق اوراق بهادار، دکتر محسن شمس‌الهی

90000 تومان

18.

خودکشی (از تحریم فقهی تا تجریم حقوقی)، دکتر پیمان حسین‌زاده

40000 تومان

19.

مشارکت عمومی  خصوصی :(PPP) مدل‌های قراردادی  BOT،  EPCو HAM، دکترسیدمصطفی مشکات

45000 تومان

20.

کاربردهای قضائی هوش مصنوعی، مترجمان: دکتر مهرنوش ابوذری، دکتر محمدسعید شفیعی

60000 تومان

21.

جرایم رایانه‌ای، دکتر سعید عطازاده، دکتر جلیل انصاری

90000 تومان

22.

مشارکت در نقض اموال فکری در حقوق ایران و آمریکا، دکتر حامد نجفی، دکتر مهسا مدنی

130000 تومان

23.

الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم، دکتر محمدعلی عزتی بهلولی

80000 تومان

24.

دور زدن قوانین بانکی ممنوع، یاسر عرب‌نژاد، علی‌رضا فخری‌زاده کرمانی

120000 تومان

25.

جرم‌شناسی خیزش‌های اجتماعی، رمون گسن، ترجمه: شهرام ابراهیمی‌

22000 تومان

26.

بزهکاری سبز، دکتر اسداله کشاورز

70000 تومان

27.

کارت بدهی، مطالعه تطبیقی در حقوق بانکی ایران و آمریکا، دکتر مریم جلالی

50000 تومان

28.

هزینه‌های جرم، المیرا نوری زینال

40000 تومان

29.

اقلیت‌های جنسی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران، دکتر عسکر جلالیان، حسن علیزاده شیلسر

130000 تومان

30.

مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه، زیر نظر: دکتر نسرین مهرا

95000 تومان

31.

واکاوی حق‌های بزه‌دیدگان در آینه دیوان جنایی بین‌المللی، دکتر ندا نیازمند

40000 تومان

32.

حقوق ربات‌ها (جرایم، قراردادها و مسئولیت‌ها)، اوگو پاگالو، برگردان: دکتر پیمان نمامیان

50000 تومان

33.

بایسته‌های مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی، دکتر فاطمه فتح‌پور

80000 تومان

34.

تحریم‌های سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون، جرمی ماتام فارال، مترجمین: دکتر مجید عباسی، دکتر حمیدرضا عصاری

75000 تومان

35.

حقوق مؤدیان مالیاتی در امر دادرسی عادلانه، لیدا میرکمانداری، محسن سلطانی‌نژاد

50000 تومان

36.

درآمدی بر حقوق اساسی، دکتر محمد جلالی، دکتر اسداله یاوری

35000 تومان

37.

حقوق جزای عمومی، پاتریک کانن، ترجمه: مجید ادیب

35000 تومان

38.

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله، دکتر احمد رمضانی

70000 تومان

39.

بایسته‌های دادنامه کیفری، دکتر احمد رمضانی، دکتر هاجر صداقت مهر

60000 تومان

40.

تأثیر دو نهاد حقوقی مالکیت و قراردادها بر توسعه اقتصادی، دکتر فرناز فروزان بروجنی

55000 تومان

41.

واکاوی فساد مالی در ایران، دکتر غلامعباس ترکی

65000 تومان

42.

سازمان‌های غیردولتی در پرتو دکترین امنیت انسانی، دکتر زهرا ضیافتی صباغ

60000 تومان

43.

تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی، دکتر سید محمدرضا حسینی

60000 تومان

44.

حقوق حمل و نقل دریایی، جان فرنس ویلسون، مجتبی جوانمردی

120000 تومان

45.

ترمینولوژی حقوق اقتصادی و بازرگانی (انگلیسی - فارسی)، مهرداد مصلحی

160000 تومان

46.

بایسته‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه، جاناتان کرو، کیلی وستون اشوبر، دکتر رضا موسی زاده، احمدرضا آذرپندار، علی اکبر ملکی

45000 تومان

47.

قانون مجازات اسلامی معرب، دکتر عبدالرسول دیانی

40000 تومان

48.

تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار، دکتر محمد شمعی، دکتر سید محمدصادق احمدی

90000 تومان

49.

Practical English With Political Passages، دکتر محمود جوادی

50000 تومان

50.

مالکیت فکری در رویه قضایی ایران (جلد اول، علامت تجاری)، دکتر محمدحسن اُمّی

150000 تومان

51.

حقوق کیفری بین‌المللی، دیدیه روبو، مترجمان: دکتر بهزاد رضوی‌فرد، دکتر محمد فرجی

160000 تومان

52.

عقد شرکت، عبدالرزاق احمد السنهوری، مترجم: دکتر محمدرضا شرافت‌پیما

35000 تومان

53.

دانشنامه جرم‌شناسی نظری، دکتر امیر پاک‌نهاد

80000 تومان

54.

قوانین و مقررات عقود بانکی، یاسر عرب‌نژاد

210000 تومان

55.

جرایم مالی (جلد نخست: کلاهبرداری و خیانت در امانت)، دکتر امیر اعتمادی

110000 تومان

56.

آسیب‌پذیری، کودکی و قانون، دکتر امیر اعتمادی

38000 تومان

57.

معامله به قصد فرار از دین، دکتر حسین تقی‌ملا

65000 تومان

58.

زمان سیاست و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه وایالات متحده آمریکا، نویسندگان: دکتر مجید وحید، ژیل پله،رنو پر

60000 تومان

59.

حقوق دریایی (مسئولیت مالک شناور)، دکتر حسین تقی‌ملا

90000 تومان

60.

کاربرد روانشناسی در بازجویی و پیگردهای قضایی، مارک آر کبل و گراهام م دیویس، مترجمان: دکتر فر یبرز صدیقی ارفعی، دکتر محسن نیازی

90000 تومان

61.

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، دکتر جلال‌الدین قیاسی

75000 تومان

62.

کلیات حقوق جزا، دکتر سیدمحمود مجیدی

32000 تومان