0

به مناسبت سالروز تولد دکتر ناصر کاتوزیان

تاریخ خبر : 1399/02/02


 سالروز تولد شادروان دكتر ناصر كاتوزيان 

دوم ارديبهشت سالروز تولد ، پدر علم حقوق ايران ، فيلسوف عدالت و آزادي است . استادي كه تمام عمر با شرافت زندگي كرد و خالق آثار منحصر به فردي در علم حقوق و فلسفه آن گرديد . زماني كه انتشار كتاب سه جلدي گامي به سوى عدالت را به من سپرد ، جمله اي مهم بر زبان جاري ساخت . استاد فرمودند : با اين نام گذاري خواستم بگويم تمام عمرم ، گامي به سوي عدالت بوده است . عدالت مبنايي مهم در انديشه ها و مشي زندگي دكتر كاتوزيان بود و هنرمندانه مفهوم عدالت را با انصاف در آميخت . مي فرمود شمشير عدالت را بايد به سمت انصاف خم كرد . در آستانه ماه مبارك رمضان براي آن دانشمند فرزانه طلب رحمت واسعه الهي را  از خداوند منان طلب مي نمايم .

تصویر خبر