0

نقد و معرفی کتاب آیین دادرسی کیفری اقتصادی

تاریخ خبر : 1398/04/09


 کمیسیون انتشارات کانون وکلای مرکز برگزار می‌کند:

اولین نشست نقد و معرفی کتاب با حضور مولف

عنوان اثر: آیین دادرسی کیفری اقتصادی

مولف: امیرحسن نیازپور (استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

زمان: 11/04/98 ساعت 14 تا 16

مکان: سالن اقبال واقع در طبقه چهارم کانون وکلای مرکز

تصویر خبر