0

تازه‌های نشرمیزان در سال 1398

تاریخ خبر : 1398/12/29


چاپ اوّل 1398

 

1.                     

حقوق مدنی (6)، بیع، اجاره، قرض، جعاله، صلح، دکتر علی‌عباس حیاتی

46000 تومان

2.         

مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌الملل و بازی‌های رایانه‌ای، به اهتمام: علیرضا رنجبر

45000 تومان

3.         

مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، دکتر سعید فرهادنیا

35000 تومان

4.         

تفسیر قوانین جزایی، دکتر جلیل امیدی

48000 تومان

5.         

پیش‌گیری بزه‌دیده مدار، دکتر ابوالقاسم خدادی

16000 تومان

6.         

جرم‌شناسی صلح‌طلب، دکتر هانیه هژبرالساداتی

15000 تومان

7.         

حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، دکتر محمدصادق لبانی مطلق

60000 تومان

8.         

اموال و مالکیت، دکتر رضا ولویون

36000 تومن

9.         

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت‌های تجاری، دکتر مهدی حقیقت‌جو

90000 تومان

10.      

قواعد فقه استدلالی جامع، دکتر سیدعلی یثربی قمی

70000 تومان

11.      

نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، دکتر علی نجفی توانا

26000 تومان

12.      

رویکردهای جرم‌شناختی به حقوق بین‌الملل کیفری، به کوشش: حمیدرضا نیکوکار

50000 تومان

13.      

آیین دادرسی کیفری اقتصادی، امیرحسن نیازپور

30000 تومان

14.      

قسامه، دکتر سعید منصوری

17000 تومان

15.      

مسئولیت کیفری ربات‌ها، گابریل هالوی، مترجمان: فرهاد شاهیده، طاهره قوانلو

45000 تومان

16.      

آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)، اجرای احکام کیفری، دکتر جواد طهماسبی

35000 تومان

17.      

مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه (گزیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه)

40000 تومان

18.      

دایرة‌المعارف علوم جنایی، کتاب چهارم (علوم جنایی تجربی)، زیر نظر: دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی

120000 تومان

19.      

کارگاه آموزش حقوق (جلد پنجم)، دکتر صحبت‌الله سلطانیان

65000 تومان

20.      

کارگاه آموزش حقوق (جلد ششم)، دکتر صحبت‌الله سلطانیان

52000 تومان

21.      

نقش اورژانس اجتماعی در حمایت از زنان بزه‌دیده، سمیرا سادات میرشفیعیان

30000 تومان

22.      

اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی، دکتر علی‌عباس حیاتی

45000 تومان

23.      

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق، امیرعباس ابراهیمی، یاسر عرب‌نژاد

20000 تومان

24.      

اهریمن‌های مردمی و هراس‌های اخلاقی، استنلی کوهن، ترجمه: دکتر حمیدرضا ملک‌محمدی

45000 تومان

25.      

بررسی فقهی - حقوقی مرز جنون و عقل، دکتر احمدرضا خزائی، دکتر زینب مشهودی

33000 تومان

26.      

حقوق مسئولیت بین‌المللی، جیمز کرافورد، آلن پله، سیمونن اولسون، ترجمه: دکتر امیرساعد وکیل

160000 تومان

27.      

کلیات حقوق تعهدات، دکتر اسدالله امامی

40000 تومان

28.      

درمان رویاروی مجازات اعتیاد، ویراستاران: ریچارد زویر، استفان شومن، ترجمه: زهرا فرهادی آلاشتی

30000 تومان

29.      

دولت حقوقی، دکتر کورش استوار سنگری

45000 تومان

30.      

دایرة المعارف عدالت کیفری انگلستان، دکتر نسرین مهرا

100000 تومان

31.      

عقلانیت در ارتکاب جرم، دکتر مهدی صبوری‌پور

40000 تومان

32.      

دیوان کیفری آفریقا، گرهارد ورله، موریتس فرومباوم، برگردان: دکتر پیمان نمامیان

50000 تومان

33.      

درآمدی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، دکتر سید مرتضی نعیمی

90000 تومان

34.      

عدالت کیفری رشدمدار، انسیه حسینی

40000 تومان

35.      

جرم‌شناسی محکومان، دکتر جفری ایان‌راس، دکتر استفن سی. ریچاردز، مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی

70000 تومان

36.      

تضاد در مجازات، پروفسور جان پرت، مترجم: دکتر هانیه هژبرالساداتی

60000 تومان

37.      

افق‌های نوین حقوق کیفری (نکوداشت‌نامه استاد دکتر حسین آقایی‌نیا)

75000 تومان

38.      

بزهکاری و راهبردهای کاربردی پیشگیری از آن، دکتر سید حسن اسعدی

60000 تومان

39.      

جهانی شدن حقوق بشر و تغییر نظام‌های سیاسی در خاورمیانه، دکتر رضا دهبانی‌پور

50000 تومان

40.      

معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری، دکتر صادق منتی‌نژاد

70000 تومان

41.      

دانشنامه مسئولیت کیفری، به کوشش: دکتر محسن شریفی

120000 تومان

42.      

بزهکاری یقه سرخ‌ها، دکتر شهرداد دارابی

26000 تومان

43.      

جرم‌شناسی چیست؟، ماری بوس‌ورث و به کوشش: حمیدرضا نیکوکار

110000 تومان

44.      

مجازات و کنترل اجتماعی، دکتر سید محمدجواد ساداتی

70000 تومان

45.      

مجموعه حقوق هوانوردی (1)، دکتر مرتضی عادل

60000 تومان

46.      

نظام اداری صحیح، دکتر هانه فرکیش

35000 تومان

47.      

جعل و تزویر، دکتر عباس شیری

35000 تومان

48.      

حقوق جزای عمومی (ضمانت اجراهای کیفری)، دکتر محمدباقر مقدسی

60000 تومان

49.      

پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری، دکتر محمود حبیبی

35000 تومان

50.      

از جنین آزاری تا کودک آزاری: ایران، آمریکا و انگلستان، دکتر سیدمصطفی مشکات

30000 تومان