0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
حقوق بین الملل
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفیف 10 %
سیاست جنایی در برابر بزهکاری‌های زیست محیطی
1,300,000 ریال
1,170,000 ریال
تخفیف 10 %
افق‌های نوین در سیاست و روابط خارجی ایران
1,950,000 ریال
1,755,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق بین‌الملل، جلد اول (مبانی، منابع و تابعان)
4,000,000 ریال
3,600,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق بین‌الملل، جلد دوم (روابط تابعان)
5,000,000 ریال
4,500,000 ریال