0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان (جرم‌شناسی رشدمدار)
1,650,000 ریال
1,485,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق مصرف کننده در نظام بانکی
650,000 ریال
585,000 ریال
تخفیف 10 %
بومی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی در ایران
850,000 ریال
765,000 ریال
تخفیف 10 %
دگرگونی حقوق خدمات عمومی
750,000 ریال
675,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق بین‌الملل کیفری (گزیده مقالات)
1,100,000 ریال
990,000 ریال
تخفیف 10 %
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال