0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
حقوق بین الملل
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفیف 10 %
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)
4,500,000 ریال
4,050,000 ریال
تخفیف 10 %
قراردادهای فرانچایز (امتیاز کسب و کار)
5,200,000 ریال
4,680,000 ریال