0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان (جرم‌شناسی رشدمدار)
1,650,000 ریال
1,485,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق مصرف کننده در نظام بانکی
650,000 ریال
585,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق شبه جرم
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق و تعهدات غیر قراردادی
1,900,000 ریال
1,710,000 ریال
تخفیف 10 %
دگرگونی حقوق خدمات عمومی
750,000 ریال
675,000 ریال
تخفیف 10 %
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب چهارم)، پزشکی ورزشی
1,800,000 ریال
1,620,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب سوم)، ورزش‌های آماتوری
1,500,000 ریال
1,350,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب دوم)، امور اداری- استخدامی، مالی، معاملاتی،مالیاتی، گمرکی،بازرگانی، اموال، مالکیت و مستغلات
1,200,000 ریال
1,080,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب نخست)، قوانین پایه، نهادهای ورزشی
1,650,000 ریال
1,485,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)
4,500,000 ریال
4,050,000 ریال
تخفیف 10 %
حقوق بین‌الملل کیفری (گزیده مقالات)
1,100,000 ریال
990,000 ریال