0

زمینه حقوق جزای عمومی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب زمینه حقوق جزای عمومی
  • قیمت 2,300,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-300-0
  • تعداد صفحات 592
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

•گزیده ای از متن کتاب به قلم جناب دکتر عباس شیری:

•مجازات ها دارای خصوصياتی هستند كه می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح كنند و يا جامعه را متنبه گردانند.

• اين ويژگی ها، بسته به جامعه های مختلف و ديدگاہ های گوناگون، دارای شدت و خفت متغيری است، اما در کل جوامع بشری نوعی هماهنگی پنهانی در این خصوصيات ديده می شود كه منطقی نيز هست، زيرا بشر را در هر حال و هر زمان و هر مكان نيازهایی غريزی و طبیعی است که يكی از بنيادی ترين آن ها را وجود امنيت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او بايد دانست.

•كسی نمی تواند بپذيرد كه امنيت او مورد تعرض كلاهبرداران، سارقان و خيانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهكاران نيز به هنگام برخورد با خطری كه امنيت آن ها را تهديد می کند احساس ناامنی را غير قابل تحمل می دانند.

•اين كشش و تمايل شديد برای امنيت را نميتوان در هيچ جامعه ای ناديده گرفت؛ به همين دليل جامعه ميترساند، ارعاب ميكند، پاداش سخت ميدهد و در عين حال از در تحبيب نيز وارد ميشود تا بتواند به هر نحو مجرميت را خنثی و بزهكاران را اصلاح كند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما