0

آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)
  • قیمت 2,300,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-964-6
  • تعداد صفحات 352
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1402
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 4 / 2

در کتاب حاضر به دور از هر گونه تعصب و علقه خاطر به قانون، سعی شده است مبتنی بر چارچوب‌های علمی و رعایت اصول تحلیل و تفسیر حقوقی و مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی مطالب بحث و بررسی شود. طراحی کلی کتاب در چهار جلد است. جلد نخست به بررسی کلیات و اصول حاکم بر دادرسی‌های کیفری، تعقیب دعوای عمومی در دادسرا و طرح دعوای خصوصی در دادگاه، اختصاص دارد و موضوع جلد دوم تحقیقات مقدماتی است. با توجه به نیاز جامعه علمی و دانشگاهی و حرفه‌ای و به طور کلی جامعه حقوقی به ادبیات حقوقی مبتنی بر قانون جدید، دو جلد موصوف که تاکنون تحریر آن‌ها به پایان رسیده در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا چنانچه توفیق الهی نصیب شود و فرصت دیگر مهیا گردد، نسبت به تحریر جلدهای سوم با موضوع تشکیلات و ساختار دادگاه‌ها، صلاحیت و نحوه رسیدگی و تجدیدنظر از آراء و جلد چهارم با موضوع اجرای احکام کیفری اقدام شود.

جلد سوم : صلاحیت دادگاه های کیفری، اعتراض به آراء، ادله اثبات در امور کیفری
*صلاحیت در امور کیفری
*سازمان و صلاحیت دادگاه های کیفری
*رسیدگی در دادگاه های کیفری
*اعتراض به آراء
*ادله اثبات در آئین دادرسی کیفری

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما