0

مسئولیت مدنی دولت، جلد اول (مبانی نظری)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مسئولیت مدنی دولت، جلد اول (مبانی نظری)
  • قیمت 1,600,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-149-5
  • تعداد صفحات 829
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 1

دانلود فهرست مطالب

نوشته پیش رو، آنگونه که از عنوان آن هویداست به مسئولیت مدنی دولت می‌پردازد که یکی از سرفصل‌های اصلی حقوق نوین در همه سنت‌ها و فرهنگ‌های حقوقی است. محوریت یافتن این مسئولیت چه در رویه عملی و چه در گفتمان دانشگاهی، به ویژه ریشه در توسعه روز افزون گستره حق‌ها و نیز تحول بنیادین در نظریات راجع به حکمرانی و بازخوانی کارگردهای دولت به دلیل دگرگونی‌های لحظه‌ای و خارج از تصور همه جوامع دارد. تأکید این جلد از کتاب بر جنبه‌های نظری این مسئولیت می‌باشد که نقشی بسیار اساسی در داشتن تصویری بایسته از مسئولیت مورد بحث ایفا می‌نماید. آنچه که باید به عنوان جهت‌گیری محوری در تحلیل این مسئولیت بدان توجه فراوانی داشت ارجاع به ساختار اختصاصی مالی دولت، مبانی دولت، کارگردهای آن و دوری از همسان پنداری دولت با اشخاص خصوصی است. تا آن اندازه که به تلاش‌های این نوشته در ارائه تبیینی مناسب از مسئولیت مدنی دولت مربوط می‌باشد سعی آن بوده که گفتگوها از جامعیت برخوردار شوند و لغزش‌ها در آن‌ها، حداقلی باشند. مطرح ساختن توجیهات، ملاحظات و مستندات مختلف برای ایده‌ها و تبیین‌های صورت گرفته، ارجاع به نظام‌های مطرح حقوقی (مطالعه تطبیقی) و نیز مراجعه پیوسته به آثار دانشگاهی برای آن بوده که این امکان را میسر سازند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما