0

مهارت های فن دفاع

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مهارت های فن دفاع
  • قیمت 500,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-515-7
  • تعداد صفحات 224
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1

دانلود فهرست مطالب

دیریست که نظام حقوقی کامن لاو (مخصوصا دوکشور انگلیس و آمریکا) برای آموزش سریعتر فوت و فن وکالت به مشتاقان وکالت تدابیری اندیشیده است. متد و کتب و کلاسهای مختلفی تحت عنوان مهارتهای وکالتی و یا راهنمای عملی دعاوی معرفی و برگزار می‌نماید. حتی کانون وکلائ بین الملل نیز دوره‌های متعددی با این مضمون برگزار کرده است. میدان وکالتی ایران که هم از سیاست و هم دیانت پر است، جای خالی مهارتهای وکالتی، بیشتر نمایان است. گرچه اساتید با تجربه کتب چندی با عنوان فن دفاع یا هنر دفاع طرح کردند، اما این کتب بر تجارب شخصی آنها در دادگاهها متکی بود وطرح اصول استاندارد و علمی این فن هنوز برای جامعه وکالتی اگر بدعت نباشد بدیع هست. پس بر آن شدیم با تطبیق استانداردها و مهارتهای همکاران بین‌المللی، و از باب رعایت سیره عقلا و وکلا این مهارتها را (که اصولاً جنبه استاندارد و بین‌المللی دارند) با محیط حقوقی ایران بومی سازی کنیم. ممکن است در این بومی سازی به موفقیت کامل کامیاب نشده باشیم اما حد اقل به ورود این استانداردهای حقوقی به حقوق ایران خوش آمد می‌گوییم.

دلیل تفاوت وکیل از مردم عادی، پروانه وکالت است اما دلیل تفاوت وکیل با وکیل، مهارت اوست. به همین جهت ارتقائ مهارت تکلیف وکیل موفق است.

محتوای کتاب در مورد پنج مهارت اصلی صحبت می‌کند. گرچه مهارتهای دیگری نیز متصور است اما عمده مهارتهای وکیل در پنج فرض زیر خلاصه شده و هر مهارت یکی از فصول کتاب را تشکیل می‌دهد.

شروع ارتباط وکیل با موکل است که مهارتهای این رابطه در (فصل اول) بررسی می‌شود. وپس از موکل مشکل وی پدیدار می‌شود و مواجهه وکیل با مساله حقوقی دومین مهارت موکل را می‌طلبد (فصل دوم). و آنگاه وکیل با طرف دعوا سر و کار داردو قبل از طرح دعوا می‌تواند در مذاکره را بگشاید (فصل سوم). و در این میان مدیریت دفتر و تعامل با همکاران خود اصول و اسراری دارد که موفقیت شغلی وکیل را رقم می‌زند. (فصل چهارم). و البته مهمترین مهارت وکیل در تعامل با دادگاه شکل می‌گیرد (فصل پنجم).

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه از استاد دکتر عباس کریمی

مقدمه

 

فصل اول ـ مهارت‌های ارتباط با موکل ـ مصاحبه و مشاوره

گفتار نخست ـ مشاوره دادن

مبحث نخست ـ آمادگی برای دفتر

مبحث دوم ـ آماده‌سازی خود

مبحث سوم ـ آمادگی ابزار مصاحبه

گفتار دوم ـ تحصیل اطلاعات

مبحث نخست ـ اقسام گوش کردن

مبحث دوم ـ مهارت‌های گوش کردن فعال

الف ـ حالت درگیر بودن

ب ـ در بازکن‌ها

ج ـ تشویق‌های کوتاه

د ـ سؤالات کمتر

ذ ـ سکوت توجه آمیز

ر ـ ارائه توضیح

مبحث سوم ـ گوش کردن انعکاسی

مبحث چهارم ـ بایسته‌های گوش کردن انعکاسی وکیل

مبحث پنجم ـ روش پرسشگری

مبحث ششم ـ بایسته‌های پرسشگری

مبحث هفتم ـ انتخاب سبک سؤالات

مبحث هشتم ـ استفاده از چک لیست و مدل مطلوب

گفتار سوم ـ مشاوره حقوقی

مبحث نخست ـ مقدمات ارائه مشاوره

مبحث دوم ـ اقسام وکلاء از نظر مشاوره

مبحث سوم ـ بایسته‌های ارائه مشاوره

مبحث چهارم ـ خاتمه مصاحبه

مبحث پنجم ـ استانداردهای مصاحبه با موکل

 

فصل دوم ـ تحلیل حقوقی ـ مدل علمی تحلیل حقوقی

گفتار نخست ـ معرفی مدل علمی تحلیل حقوقی

مبحث نخست ـ اهداف فصل

مبحث دوم ـ وجود مساله

مبحث سوم ـ تعریف مساله

مبحث چهارم ـ اصول تعیین مساله

گفتار دوم ـ مدیریت اطلاعات موضوعی

مبحث اول ـ مراحل تحلیل موضوع

مبحث دوم ـ روش تحقیق وقایع کلیدی(چامو)

مبحث سوم ـ پنج منبع اطلاعاتی

مبحث چهارم ـ تکنیک شش سؤال

مبحث پنجم ـ تنظیم اطلاعات پرونده

قسمت نخست ـ نظم‌بندی واقعه

قسمت دوم ـ نظم بندی اظهارات در دادگاه

قسمت سوم ـ نظم بندی اظهارات شاهد

گفتار سوم ـ مدیریت مساله حکمی

مبحث اول ـ مدلهای مدیریت مساله حکمی

قسمت نخست ـ مدل مساله ـ راه حل

قسمت دوم ـ مدل تحلیل پرونده دانشگاه سیدنی

مبحث دوم ـ نحوۀ تحقیق منابع اصلی حقوقی

مبحث سوم ـ نحوه تحقیق منابع فرعی حقوقی

گفتار چهارم ـ توسعه وارزیابی راه‌حل ها

مبحث اول ـ توسعه راه‌حل (تکنیک شش کلاه تفکر)

مبحث دوم ـ ارزیابی راه‌حل حقوقی (روش تحقیق مفاهیم کلیدی)

مبحث سوم ـ ارزیابی و تعیین خط مشی وکالتی (اصول و مدل)

مبحث چهارم ـ اصول تعیین خط مشی وکالتی

مبحث پنجم ـ مدل خط مشی وکالتی

مبحث ششم ـ قرارداد تعیین حق الوکاله

گفتار پنجم ـ اعمال راه حل

مبحث نخست ـ طراحی نقشه راه

مبحث دوم ـ نقشه جانبی و مدیریت ریسک

 

فصل سوم ـ مذاکره

گفتار نخست ـ مفهوم مذاکره

مبحث نخست ـ تعریف مذاکره

مبحث دوم ـ عناصر مذاکره

مبحث سوم ـ ساختار مذاکره

گفتار دوم ـ محل و مهارتهای مذاکره

مبحث نخست ـ محل مذاکره

مبحث دوم ـ کانالهای ارتباطی

مبحث سوم ـ مهارتهای مذاکره

قسمت نخست ـ مهارتهای پیش از مذاکره

قسمت دوم ـ مهارتهای هنگام مذاکره

قسمت سوم ـ راهبرد متقاعد سازی

گفتار سوم ـ تاکتیک و سبک مذاکره

مبحث اول ـ تاکتیک قدرت نمایی

مبحث دوم ـ تاکتیک اعمال اختیار

مبحث سوم ـ تاکتیک حد وسط را گرفتن

مبحث چهارم ـ تاکتیک استفاده از معیارهای عینی

مبحث پنجم ـ تاکتیک سالامی

مبحث ششم ـ تاکتیک پافشاری

مبحث هفتم ـ خستگی و بی‌توجهی

مبحث هشتم ـ اتمام صحبت برای قبول پیشنهاد

مبحث نهم ـ تهدید کردن

مبحث دهم ـ رقابت

مبحث یازدهم ـ سکومت

مبحث دوازدهم ـ جلب ترحم

مبحث سیزدهم ـ قدرت مسوول ثبت وقایع

گفتار سوم ـ وکالت در مذاکره

مبحث نخست ـ سبک‌های مذاکره

مبحث دوم ـ انتخاب سبک مذاکره

مبحث سوم ـ وظایف وکیل مذاکره

مبحث چهارم ـ مشکلات و موانع مذاکره

مبحث پنجم ـ خصوصیات وکیل حرفه‌ای در مذاکره

مبحث ششم ـ چک لیست سوالات وکیل

 

فصل چهارم ـ مدیریت دفتر کار

گفتار نخست مدیریت خود و دیگران

مبحث نخست ـ مدیریت خود وکیل

مبحث دوم ـ مزایای مدیریت کار

مبحث سوم ـ مدیریت زمان

بند نخست ـ کنترل گذر زمان

بند دوم ـ جدول مدیریت زمان

مبحث چهارم ـ کار با دیگران

بند نخست ـ بایسته‌های شراکت

بند دوم ـ خصوصیات گروه موفق

گفتار دوم ـ استرس ناشی از فشار شغلی

مبحث نخست ـ ماهیت استرس

مبحث دوم ـ نشانه‌های استرس

مبحث سوم ـ استرس وکالت

مبحث چهارم ـ علل استرس

مبحث پنجم ـ مدیریت عمومی استرس

مبحث ششم ـ مدیریت استرس در وکالت

مبحث هفتم ـ چک لیست

 

فصل پنجم ـ مهارتهای وکالتی در دادگاه

گفتار نخست ـ فرضیه پرونده

مبحث نخست ـ ضرورت فرضیه پرونده

مبحث دوم ـ ویژگی‌های فرضیه خوب

مبحث سوم ـ ساختن فرضیه پرونده

بند نخست ـ شناسایی جهات دعوا

بند دوم ـ وقایع مورد تنازع

بند سوم ـ ارزیابی و تحلیل

مبحث چهارم ـ جدول فرضیه پرونده

مبحث پنجم ـ بیان روایی پرونده

مبحث ششم ـ طراحی پرونده

بند نخست ـ مقدمات طراحی پرونده

بند دوم ـ طراحی نهایی پرونده

گفتار دوم ـ وکیل و ادله اثبات دعوا

مبحث نخست ـ شهادت

بند نخست ـ بررسی شهادت در دادگاه

قسمت نخست ـ بررسی شهادت به نفع موکل

زیر قسمت نخست ـ بایسته‌ها شهادت به نفع موکل

زیر قسمت دوم ـ الگوی پرسش گری

زیر قسمت سوم ـ ترتیب احضارشهود

زیر قسمت چهارم ـ ترتیب بیان مطالب شاهد

زیر قسمت پنجم ـ بایسته‌های تعلیم شاهد موکل

بند دوم ـ بررسی شهادت علیه موکل

قسمت نخست ـ اهداف وکیل در بررسی شهادت علیه موکل

قسمت دوم ـ عناصر بررسی شهادت علیه موکل

زیر قسمت سوم ـ بررسی شهادت طرف مقابل

زیر قسمت چهارم ـ بایسته‌های بررسی شهادت به نفع طرف مقابل

بند سوم ـ روانشناسی شاهد

قسمت نخست ـ تقسیم‌بندی شخصیت شاهد بر مبنای وضع هوشی

قسمت دوم ـ تقسیم‌بندی شهود بر مبنای واکنش به تحقیق و باز جویی

بند چهارم ـ فیزیولوژی شاهد

قسمت نخست ـ دوربینی، نزدیک‌بینی، پیرچشمی

قسمت دوم ـ انطباق با نور (روشنایی و تاریکی):

قسمت سوم ـ دید رنگ و کوری رنگی

قسمت چهارم ـ فاصله شاهد تا مشهود علیه

قسمت پنجم ـ احساسات چهره

بند پنجم ـ علائم دروغیابی شاهد

قسمت اول ـ علائم غیرلفظی

قسمت دوم ـ علائم لفظی

قسمت سوم ـ بایسته‌های دروغ سنجی

مبحث دوم ـ کارشناس رسمی

بند نخست ـ بایسته‌ها در مورد کارشناس رسمی

بند دوم ـ دستمزد کارشناسان

بند سوم ـ تخلفات کارشناسی

گفتار نخست ـ قواعد اقناع

مبحث نخست ـ قواعد استدلال

بند اول ـ شکل استدلال

بند دوم ـ محتوای استدلال

مبحث دوم ـ اعتماد سازی

بند نخست ـ استفاده از تأثیر نخستین دیدار

بند دوم ـ  زبان بدن

بند سوم ـ  لحن کلام

بند چهارم ـ احساسات

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

الف ـ کتب فارسی

ب ـ مقالات فارسی

ج ـ منابع لاتین

د ـ منابع اینترنتی

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما