0

راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب راهنمای برنامه‌ریزی دولتی و سیاست‌گذاری عمومی
  • قیمت 1,900,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-320-8
  • تعداد صفحات 304
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

هدف این کتاب ارایه الگویی برای برنامه‌ریزی خُرد دولتی است. براساس آموزه‌های این کتاب برای هر سیاست، سندی حدوداً 30 صفحه‌ای به نام «سند سیاستی» یا «سند سیاستی برنامه» منتشر می‌شود که همه مراحل یک سیاست را از ابتدای شکل گیری تا انتهای اجرا و ارزیابی بیان می‌کند. این روش، یک سیاست را همچون یک پروژه می‌بیند و اصول مدیریت پروژه بر فرایند سیاست‌گذاری اعمال می‌کند. بنابراین موضوع این کتاب برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های عمومی بر اساس مدل چرخه‌ای سیاست‌گذاری عمومی است. به بیان دیگر از الگوی چرخه سیاست­گذاری عمومی برای توسعه یک «مدل» برنامه­ریزی استفاده کرده است. البته سطح تحلیل خود را به برنامه‌ریزی خُرد دولتی محدود کرده‌ایم و به سطح سیاست‌گذاری کلی نپرداخته‌ایم. این کتاب از تعاریف، مبانی، نظریه‌ها و مدل‌های ارزشمندی که در ادبیات موجود در سیاست‌گذاری عمومی روایت شده است بهره فراوانی برده است، اما دقیقا به چارچوب‌های آن‌ها وفادار نمانده و راه خود را بر اساس تجربیات شخصی و ملاحظات بومی‌ایران برای توسعه یک روش برنامه‌ریزی در پیش گرفته است. از این‌رو ممکن است با برخی جریان‌های پژوهشی در تجزیه و تحلیل سیاست­گذاری یا مدل‌های برنامه­ریزی انطباق کامل نداشته باشد. این کتاب، مدل برنامه‌ریزی خُرد با استفاده از مدل چرخه‌ای سیاست­گذاری عمومی است. نزدیکترین عناوین در زبان انگلیسی برای این کتاب، راهنمای سیاست‌گذاری (Guidline for Policy Making)، روش تجزیه و تحلیل سیاست‌گذاری (Policy Analysis) و تا حدودی روش سیاست نویسی (Policy Paper) است. سیاست‌گذاری (Policy Making) یک روند چرخه‌ای است که در مرحله دستور کار گذاری و با شناسایی و تعریف یک مشکل عمومی آغاز می­شود و از دولت خواسته می‌شود که اقدامی در آن خصوص به انجام رساند. در پاسخ، ماشین اداری یا تقنینیِ حکومت یک استراتژی را برای آن صورت‌بندی، اتخاذ و به اجرا می‌گذارد. به تعبیر دیگر، سیاست‌گذاری فرآیندی است که طی آن دولت چشم­انداز سیاسی خویش را به برنامه­ها (Programs) و عملیات (Actions) تبدیل می‌کند تا خدماتی را ‌ارائه نماید و یا تغییراتی را در دنیای واقعی پدید آورد.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما