0

حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا
  • قیمت 2,800,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-313-0
  • تعداد صفحات 560
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

کتاب «حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا» ترجمه بخشی از کتاب «حقوق کیفری» اثر پروفسور واین آر. لفیو است (چاپ ششم 2017) که قبل از آن در کتاب‌های «سببیت، قتل و صدمات بدنی» و «جرم‌های مالی» جداگانه ترجمه و در اختیار دانش‌ پژوهان ارجمند قرار گرفته بود. تجمیع این دو کتاب و تجانس مطالب (بدون بحث سببیت از صفحه 13 تا 78) می‌تواند تسهیلی برای دست‌یابی به مبانی، ارکان و آراء صادره در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا و تطبیق با حقوق ایران باشد. بدیهی است با چاپ این مجلد، کتاب‌های فوق تجدید چاپ نخواهد شد.

از منظر حقوق کیفری، دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، دارای تفاوت‌های قابل توجه شکلی و ماهوی هستند که همین امر موجب می‌شود خواننده در برخی موارد با مشکل درک مفهوم مواجه گردد. مترجم قویاً بر این اعتقاد بوده که نباید و نمی‌توان با زیرساخت فکری حقوق کیفری ایران، مبادرت به ترجمه متونی نمود که در بسیاری از موارد چندان قرابتی با یکدیگر ندارند و مفهوم را به پای روانی متن و مطابقت با حقوق ایران، ذبح نمود و این البته به معنای آن نیست که اشکالی در کار ترجمه نبوده است، ولی همواره سعی شده که امانت‌داری به طور کامل و در حد توان حفظ گردد.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما