0

فرهنگ فشرده‌ی حقوق کیفری و عدالت کیفری

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب فرهنگ فشرده‌ی حقوق کیفری و عدالت کیفری
  • قیمت 1,400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-287-4
  • تعداد صفحات 264
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

فرهنگی که در اختیار دارید، حاصل تدریس حقوق کیفری و عدالت کیفریِ انگلستان و وِیلز به زبان انگلیسی است که در طول یک دهه‌ی گذشته از سوی مؤلف در دانشگاه‌های مختلف انجام گرفته است. آموزش برگردان متن‌های انگلیسی به زبان فارسی در بُرهه‌ی زمانی یادشده روشن ساخت که یادگیری چگونگی ترجمه‌ی حرفه‌ای مستلزم آشنایی با معنای دقیقِ برخی اصطلاح‌ها و اختصارهای کلیدی است که اغلب در منابع مربوط استفاده می‌شوند.

درواقع، آموزش‌گیرنده لازم است از پُرکاربردترین واژه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌واره‌ها در متن‌های تخصصیِ حقوق کیفری و عدالت کیفری آگاهی داشته باشد تا بتواند به خوبی از عهده‌ی ترجمه‌ی تخصصی برآید. بنابراین، تصمیم گرفته شد که اصطلاح‌ها و اختصارهای کلیدی که به‌طورمعمول در منابع مرتبط با حقوق کیفری و عدالت کیفریِ انگلستان و وِیلز، ازجمله کتاب‌ها و قوانین مربوط، استفاده می‌شوند، به‌صورت یک فرهنگ فشرده در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

باید اضافه کرد که فرهنگ فشرده‌ی حقوق کیفری و عدالت کیفری: اصطلاح‌های کلیدی‌ـ‌اختصارهای کلیدی شامل سه بخشِ اصلی می‌شود که عبارت‌اند از:

1. اصطلاح‌های کلیدی: این اصطلاح‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌پذیر هستند. دسته‌ی اول دربرگیرنده‌ی واژه‌ها و/یا عبارت‌هایی می‌باشند که به معنای واقعی کلمه متعلق به حقوق کیفری و عدالت کیفریِ انگلستان و وِیلز هستند، اما دسته‌ی دوم مشتمل بر کلمه‌ها و/یا جمله‌واره‌هایی می‌باشند که در متن‌های تخصصیِ مربوطْ کاربرد زیادی دارند، گرچه ممکن است کمابیش در علوم دیگری نیز استفاده شوند. از این گذشته، آن دسته از اصطلاح‌هایی که به زبانِ لاتین هستند، به‌صورت ایتالیک آورده شده‌اند.

2. قوانین و مقرراتِ کلیدی: مقررات موردنظر شامل نامِ قوانینی است که اغلب در بحث‌های حقوق کیفری و عدالت کیفریِ انگلستان و وِیلز مورد استناد قرار می‌گیرند، لذا یادگیری معادل فارسی آن‌ها ضروری قلمداد می‌شود. این بخش از فرهنگ حاضر زیر همان عنوانِ اصطلاح‌های کلیدی نیز جای می‌گیرد، ولی برای آسانی استفادهْ جداگانه تنظیم شده‌ است.

3. اختصارهای کلیدی: این اختصارها درواقع، علامت‌های اختصاریِ گزارش‌ها و یا مجله‌های حقوقی می‌باشند که پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های انگلستان و وِیلز را منتشر کرده‌اند. چنین اختصارهایی که نوعی ارجاع به منبع نقلِ پرونده‌ی خاص تلقی می‌شوند و برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی وقایع پرونده و رأی صادرشده در آن مفید هستند، در متن‌های انگلیسیِ ‌نظام حقوقی انگلستان و وِیلز پس از ذکر نام پرونده و سال رسیدگی به آن درج می‌شوند. برای نمونه، هرگاه این پرسش مطرح شود که حرف‌های اختصاریِ درج‌شده بعد از سال رسیدگی در پرونده‌ی زیر ناظر بر کدام منبع است؟ پاسخ آن در این بخش از فرهنگ کنونی یافت می‌شود:

Jamieson [2009] 2 Cr App R 26

شایان‌ذکر است که مخاطب‌های اصلیِ فرهنگ پیش‌رو کسانی هستند که با ترجمه‌ی تخصصی متن‌های حقوق کیفری و عدالت کیفری سروکار دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به اشخاص زیر اشاره کرد:

ـ دانشجویان رشته‌ی حقوق در مقطع کارشناسی و رشته‌ی حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که در حال گذراندن درسِ متون حقوقی کیفری هستند؛

ـ داوطلب‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌ی حقوق کیفری و جرم‌شناسی برای درس متون حقوقی کیفری، به‌ویژه در مرحله‌ی مصاحبه‌ی شفاهی؛

ـ تمامی علاقه‌مندان به حوزه‌ی مطالعاتیِ حقوق کیفری تطبیقی، با تمرکز بر حقوق کیفری و عدالت کیفریِ انگلستان و وِیلز.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما