0

مجموعه دیدگاه‌های حقوقی در تعزیرات حکومتی تهران

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مجموعه دیدگاه‌های حقوقی در تعزیرات حکومتی تهران
  • قیمت 750,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-291-1
  • تعداد صفحات 144
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

در فرآیند دادرسی از جمله در رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی تفسیر قانون در زمینه برقراری عدالت و افزایش سرعت و دقت نقش اساسی ایفاء می‌کند. زیرا، تفسیر قانون که اسباب شناسایی رویکردهای قانون‌گذار در چگونگی سیاست‌گذاری حقوقی را فراهم می‌آورد، دارای کارکردهای برجسته‌ای است که زدودن ابهام‌ها و روشن و هموار ساختن مسیر حقوقی و شناخت چارچوب هنجارهای قانونی از مهم‌ترین آن‌هاست.

در عرصه رسیدگی به دعواهای حقوقی و کیفری مانند آن چه که در رسیدگی‌های تعزیرات حکومتی رخ می‌دهد، تفسیر قانون که نوع اجرای آن را نیز ایجاد می‌کند به برداشت مقام رسیدگی‌کننده وابسته است. به هر رو، مقام رسیدگی‌کننده است که با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی فراگیر و در راستای اجرای درست و اثربخش قوانین و تصمیم‌گیری عادلانه به تفسیر قانون مبادرت می‌ورزد. به این ترتیب، تفسیر شایسته قانون از سوی مقام رسیدگی‌کننده به گشایش حقوقی می‌انجامد و می‌تواند در تحقق هدف‌های عدالت تعزیرات حکومتی نقش‌آفرین باشد.

در همین راستا، اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بر اساس رویه‌های پیشین با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی برای استفاده از نقطه‌نظرهای همه مقام‌های رسیدگی‌کننده این اداره کل و مستند ساختن تجربه‌های حقوقی و هم‌چنین زدودن ابهام‌های حقوقی شعبه‌های سایر اداره کل و کاهش تعارض‌های حقوقی و یکپارچه‌سازی روش‌های رسیدگی به بررسی موضوع‌ها و تحلیل جنبه‌های مختلف پرسش‌ها و نظریه‌ها مبادرت می‌ورزد.

به همین جهت، این مجموعه نظرها که در یکصدو شصت نشست‌ مطرح و تصویب شده است، در قالب مجموعه دیدگاه‌های حقوقی تعزیرات حکومتی تهران تهیه و تدوین شده است تا از این رهگذر موجبات آشنا شدن با نظرهای حقوقی مقام‌های رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی این اداره کل فراهم گردد.

در این مجموعه که در پنج گفتار تنظیم شده است، تعداد هفتاد و سه نظر حقوقی اداره کل به جامعه حقوقی کشور تقدیم می‌‌شود.

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما