0

مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب چهارم)، پزشکی ورزشی

روی جلد
پشت جلد

دانلود فهرست مطالب

اعطاي مجوز به سازمان تربيت بدني جهت امضاي مقدماتي
بيانيه يادداشت تفاهم كپنهاك 7/12/1381

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1.54578 مورخ 20/11/1381 سازمان تربيت بدني و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود:

‌سازمان تربيت بدني، مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي بيانيه يادداشت تفاهم كپنهاك درباره مبارزه با‌ دوپينگ در ورزش در چارچوب متن پيوست، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي، پيگيري نمايد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی
مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)
21/7/1388

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و ضمائم آن متشکل از لیست ممنوعه سال 2005 میلادی آییننامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) (ضمیمه یک) و شرایط اعطاء مجوز استفاده از داروهای ممنوعه برای درمان (ضمیمه دو)، آیین‌نامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) (پیوست 1)، مجموعه مقررات جهانی ضدزورافزایی (دوپینگ) استاندارد بین‌المللی برای آزمایشگاه‌ها (پیوست 2) و استاندارد بین‌المللی برای نمونه‌گیری (پیوست 3) به شرح پیوست ملحق شده و سند الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.

كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با دوپينگ در ورزش

فراهمايي عمومي سازمان فرهنگي علمي، آموزشي سازمان ملل متحد (از اين پس يونسكو ناميده مي‌شود)، كه در پاريس در تاريخ 3 تا 21 اكتبر 2005 (12 تا 30 مهر 1384)، سي و سومين اجلاس خود را برگزار نمود؛

  • با توجه به اين كه هدف يونسكو، كمك به برقراري صلح و امنيت در ميان ملل از طريق فرهنگ، علوم و آموزش مي‌باشد.

پيرو اسناد بين‌المللي موجود در خصوص حقوق بشر؛

  • با آگاهي از قطعنامه 5/58 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 3 نوامبر 2003 (13/8/1382) در خصوص ورزش به عنوان ابزاري جهت ترويج آموزش، بهداشت، توسعه و به ويژه بند (7) آن، مورد تاييد و پذيرش قرار گرفت:

ـ با علم به اين كه ورزش بايد نقش مهمي را در حفظ سلامتي، آموزش اخلاقي و فرهنگي و تربيت بدني و در صلح و تفاهم بين‌المللي، ايفا نمايد.

ـ با توجه به نياز به تشويق و هماهنگي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه حذف دوپينگ در ورزش.

ـ ابراز نگراني از استفاده ورزشكاران از دوپينگ در ورزش و تبعات آن در به مخاطره افتادن سلامت آن‌ها و اصل بازي منصفانه، حذف هر نوع حيله و مكر و هم‌چنين آينده ورزش.

ـ آگاهي از اين كه دوپينگ، اصول اخلاقي و آموزشي مندرج در منشور بين‌المللي تربيت بدني و ورزش يونسكو و منشور المپيك را به مخاطره مي‌اندازد.

ـ با يادآوري اين كه كنوانسيون مبارزه با دوپينگ و پروتكل‌هاي الحاقي كه در چارچوب شوراي اروپا، به تصويب رسيده است، ابزارهاي حقوق بين‌الملل عمومي هستند كه منشاء سياست­هاي ضد دوپينگ ملي و همكاري‌هاي بين دولت‌ها مي‌باشد.

ـ با خاطر نشان كردن توصيه‌هاي مربوط به دوپينگ مصوب كنفرانس‌هاي بين‌المللي دوم، سوم و چهارم مسئولين ارشد و وزراي تربيت بدني و ورزش كه توسط يونسكو در مسكو سال 1988 (1367)، پونتا دل‌استه سال 1999(1378)، آتن سال 2004 (1383) برگزار گرديد و قطعنامه شماره 9ـ پ/32 مصوب فراهمايي عمومي يونسكو در سي و دومين جلسه خود در سال 2003 (1382)

ـ با يادآوري مجموعه مقررات جهاني مبارزه با دوپينگ، مصوب آژانس جهاني مبارزه دوپينگ در فراهمايي جهاني «دوپينگ در ورزش» مورخ 5 مارس 2003 (15/12/1381) در كپنهاك و بيانيه كپنهاك در خصوص مبارزه با دوپينگ در ورزش.

ـ هم‌چنين با توجه به تاثيري كه ورزشكاران برگزيده بر روي جوانان دارند.

ـ با آگاهي از نياز فعلي به انجام و ترويج تحقيق با هدف بهبودي رديابي دوپينگ و درك بهتر عوامل موثر در استفاده از آنان به منظور دستيابي به موثرترين استراتژي‌هاي پيشگيرانه

ـ هم‌چنين با آگاهي از اهميت آموزش ورزشكاران، افراد پشتيبان ورزشكار و جامعه به طور كلي در امر پيش‌گيري از دوپينگ

ـ با توجه به نياز به ايجاد ظرفيت در كشورهاي عضو براي اجراي برنامه‌هاي ضد دوپينگ

ـ با آگاهي از اين كه سازمان‌‌‌ها و مراجع دولتي و مسئول ورزش داراي مسئوليت‌هاي تكميلي در پيشگيري و مبارزه با دوپينگ در ورزش مي‌باشند به ويژه در تضمين اجرا مناسب بر اساس اصول بازي جوانمردانه در رويدادهاي ورزشي و به منظور حفظ سلامتي كساني كه در آن شركت مي‌نمايند.

ـ با تصديق اين كه اين سازمان‌ها و مراجع مي‌بايست در نيل به اهداف مزبور با يكديگر همكاري و در عالي‌ترين سطح استقلال و شفافيت در تمامي سطوح مربوط را تضمين نمايند.

ـ با عزم به اتخاذ اقدامات مشاركتي قوي تر و بيشتر با هدف نابودي دوپينگ

ـ باتصديق اين كه نابودي دوپينگ در ورزش تا اندازه‌اي منوط به هماهنگ‌سازي مستمر رويه‌ها و استانداردهاي مبارزه با دوپينگ در ورزش و همكاري در سطوح ملي و جهاني مي‌باشد، اين كنوانسيون را در روز نوزدهم اكتبر 2005 (28/7/1384) تصويب مي‌نمايد.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما