0

جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای
  • قیمت 650,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-234-8
  • تعداد صفحات 192
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

کتاب حاضر حاصل یک تحقیق کیفی است که ازنظر هدف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه­ ای و از حیث روش تجزیه‌وتحلیل، توصیفی ـ تحلیلی و از حیث رویکرد مطالعه از نوع تطبیقی بوده است. اطلاعات گردآوری‌شده شامل قوانین و مقررات کیفری سه کشور مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرائم سایبری اتحادیه اروپا بوده است. در راستای انجام تحقیق، ابتدا اقدام به شناسایی و ترجمه قوانین موجود در انگلستان و فرانسه و سپس تحلیل این جرائم ازنظر ارکان سه‌گانه‌ی جرم نموده و درنهایت با تحلیل ارکان سه‌گانه‌ی جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای در ایران اقدام به مقایسه‌ی هر سه قانون نموده‌ایم.

فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته و در سه مبحث تنظیم شده است. مبحث اول بیان مسئله و پیشینه تحقیق را در دستور کار دارد. مبحث دوم پیشینه‌ی قانونی و مصادیق جرائم رایانه‌ای در قوانین سه کشور مورد مطالعه و مبحث سوم به بررسی تعاریف و مفاهیم جرائم رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، شنود غیرمجاز رایانه ­ای، و جاسوسی رایانه‌ای اختصاص یافته است.

فصل دوم شامل هفت مبحث است که به بررسی ارکان متشکله و مجازات جرائم علیه محرمانگی داده ­ها در قوانین ایران پرداخته‌اند و به ترتیب عبارت‌اند از: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، شنود غیرمجاز رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری رایانه‌ای، ارائه‌ی غیرمجاز داده‌های سری به افراد فاقد صلاحیت، ارائه یا افشای داده‌های سری به بیگانگان یا عوامل آن‌ها، نقض تدابیر امنیتی برای دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری، سهل‌انگاری در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های سری.

فصل سوم به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای در قوانین انگلستان اختصاص یافته و ضمن چهارده مبحث به بررسی ارکان متشکله و مجازات این دسته از جرائم می­ پردازد. عناوین این مباحث به ترتیب شامل دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای ساده، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای با هدف تسهیل یا ارتکاب جرائم دیگر، شنود غیرمجاز رایانه‌ای، افشای عمدی داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده توسط اعضای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی، افشای زیان‌بار داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده توسط مستخدمان یا پیمانکاران دولتی، افشای زیان‌بار داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده مربوط به دفاع ملی، افشای زیان‌بار داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده مرتبط با روابط بین‌المللی انگلستان، افشای زیان‌بار داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده مرتبط با جرم و اختیارات تحقیقی ویژه، افشای غیرمجاز داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده حاصل از افشای غیرمجاز یا امانت سپاری شده، افشای غیرمجاز داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده یا امانت سپاری شده به دولت‌های دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی، تخلف مستخدمین یا پیمانکاران دولتی از مقررات حفاظت از داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده، تخلف در حفاظت از داده­ها یا فایل‌های رایانه‌ای حاصل از افشای غیرمجاز یا امانت سپاری شده، تخلف در اعاده‌ی داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای تحویل‌شده به دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی، افشای داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای قابل‌استفاده برای دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، می ­شود.

فصل چهارم به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای در قوانین فرانسه می‌پردازد. این فصل در هشت مبحث به ترتیب به بررسی ارکان متشکله و مجازات جرائم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، شنود غیرمجاز رایانه‌ای، ارائه‌ی اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی‌شده رایانه‌ای به بیگانگان، گردآوری داده‌ها و فایل‌های طبقه‌بندی‌شده برای ارائه به بیگانگان، فعالیت برای تحصیل یا ارائه‌ی داده­ ها و فایل‌های طبقه‌بندی‌شده به بیگانگان، مباشرت یا معاونت در افشای داده‌ها یا فایل‌های مرتبط با اسرار دفاعی توسط دارندگان آن‌ها، تحصیل یا تخریب یا افشای داده‌ها یا فایل‌های مرتبط با اسرار دفاعی توسط سایر افراد، سهل‌انگاری در نگهداری داده‌ها یا فایل‌های رایانه‌ای طبقه‌بندی‌شده می‌پردازد.

فصل پنجم و آخر به نتیجه ­گیری و پیشنهاد اختصاص یافته است. 5 مبحث نخست در قالب نتیجه­ گیری به مقایسه عناوین مجرمانه و ارکان متشکله و مجازات علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌ها در کشورهای مورد مطالعه پرداخته است. مبحث ششم نیز به پیشنهادات پژوهشی و تقنینی اختصاص یافته است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما