0

حقوق و تعهدات غیر قراردادی

روی جلد
پشت جلد

 • امتیاز
 • نام کتاب حقوق و تعهدات غیر قراردادی
 • تخفیف 10 %
 • قیمت 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
 • شابک
  1. 978-622-212-251-5
 • تعداد صفحات 560
 • نوبت چاپ 1
 • سال انتشار 1400
 • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

تعهّدات یا الزامات غیرقراردادی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست تعهّدات عمومی است که هرکس که در جامعه‌ای زندگی می‌کند متعهّد است ضوابط حاکم بر آن جامعه را رعایت کند و تخلف از تعهّد مزبور مسئولیت مدنی یا کیفری را در پی خواهد داشت.

دسته دوم تعهّدات خصوصی است و آن عبارت از این است که کسی حق لطمه زدن به حقوق اشخاص و افراد دیگر را نخواهد داشت و تخلّف از این‌گونه تعهّدات نیز موجب مسئولیت مدنی یا کیفری خواهد بود.

ژان ژاک روسو، فیلسوف سوئیسی، فرانسوی،[1] معتقد است که انسان تا وقتی که در حالت طبیعی زندگی می‌کرده، بنده و تابع غریزه‌های جسمی و جنسی بوده است و می‌گوید انسان برای زندگی جمعی و زندگی در جامعه به خرد و دانش لازم، نیازمند است.[2]

ژان ژاک روسو، فیلسوف سوئیسی، فرانسوی که در قرن هجدهم میلادی می‌زیسته، نقش فراوانی در روشن‌گری اروپا داشته و می‌توان گفت یکی از عوامل رنسانس در فرانسه و سایر کشورهای اروپائی، افکار فیلسوفانه روسو بوده است و کتاب معروف او در این زمینه قرارداد اجتماعی است. البته کتاب‌های امیل و اعترافات وی نیز معروف است. این فیلسوف معروف در کتاب امیل خطاب به فرزند فرضی خود عنوان کرده است: گذار از حالت طبیعی به حالت مدنی، موجب شد در انسان تغییرات عمده‌ای رخ دهد. یعنی عدالت، جای غریزه را بگیرد و اعمال و رفتار بشر در چارچوب قواعد اخلاقی قرار گیرد که در گذشته وجود نداشته است. بشر اولیه در طول زمان و خصوصاً در مراحل گله‌داری و متعاقب آن در کشاورزی به یکدیگر نیازمند شدند و در نتیجه لزوماً زندگی جمعی را شروع کردند و به نوعی با هم وابسته و متّحد شدند و در همین مراحل و پیوستگی، فضیلت‌ها و شرارت‌های بشری تظاهر پیدا کرد و بنابر اعتقادی برده‌گیری و برده‌داری نیز شکل گرفت و عده‌ای که از فکر بالاتری برخوردار بودند، دیگران را بردۀ خود کرده و برای رسیدن به رفاه بیشتر و مقاصد انتفاعی، از آنان کار می‌کشیدند و در این مرحله موضوع مالکیت اشتراکی یا اختصاصی اراضی و اموال و احشام نیز که تا آن زمان سابقه نداشت به‌وجود آمد و همین امر موجب درگیری و جنگ و ستیز بین اقوام و قبایل گردید و به ‌جای زندگی مسالمت‌آمیز بر سر افزایش اموال و ثروت بیشتر و یا تجاوز به حریم یکدیگر، جنگ و جدال شروع شد و در این ماجراها نیز عده‌ای تحت عنوان برده یا نوکران صاحبان قدرت، در مقابل همدیگر قرار گرفته‌، کشت و کشتار صورت می‌گرفته که این ماجرا به شکل‌های مختلف هم‌چنان ادامه یافته است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما