0

کاربرد روانشناسی در زندان

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب کاربرد روانشناسی در زندان
  • قیمت 550,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-180-8
  • تعداد صفحات 192
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

کتابی که پیش روی شماست حاصل تلاش نویسندگان معروفی همچون دیوید جی کوک، پامل جی بالدوئین و ژکلین هاویسون است. آنان صاحب نظران جهانی در زمینه مباحث تاثیرات زندان بر افراد زندانی، پرسنل زندان ـ اعم از اداری و نگهبان زندان ـ می‌باشند. در این کتاب نویسندگان کوشیده‌اند تا اثرات رفتار زندانیان بر یکدیگر و بر زندانبان را از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دهند. اگر چنانچه در هنگام مطالعه این اثر ارجاعاتی داده نشده، بدین سبب است که مؤلفین خود از بزرگترین صاحب نظران این عرصه بوده و لذا حاصل تجارب خود را به رشته تحریر در آورده‌اند.

در فصل اوّل کتاب به نقش روانشناسی در زندان پرداخته شده و چگونگی چارچوب بندی و ارائه مطالب به اطلاع خواننده محترم رسیده است.

در فصل دوّم به رفتار جنایی و چگونگی رشد و تحول روانشناختی آن و همینطور تأثیر محیط اولیه، وراثت، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و حوادث زندگی بر رفتار مجرم پرداخته شده است.

در فصل سوم شرحی بر متجاوزان جنسی ارائه شده و به مفهوم تجاوز جنسی و تجاوز به عنف و جرایم جنسی مشمول کودکان نگاهی فراگیر داشته است. همچنین مفاهیم زنای با محارم، همجنس گرایی، روسپی گری و چگونگی برخورد با متجاوزان جنسی در زندان به بحث و بررسی گذاشته شده است.

در فصل چهارم نقش جرایم مواد مخدر و اثر آن بر رفتار جنایی مورد واکاوی قرار گرفته است.

فصل پنجم مفاهیم خشونت و پرخاشگری، انواع پرخاشگری و علل بروز رفتار پرخاشگرانه در بین زندانیان را به بحث گذاشته شده است.

در فصل ششم انواع اختلالات روانی رایج در زندان شرح داده شده و بر اثرات خانواده، انگیزش، نقش الگوهای محیطی و انواع اختلا ت روانی عمده مثل اضطراب، خودکشی، فقدان ارتباط تاکید گریده است.

فصل هفتم به توضیح اثرات ابتلا به بیماری ایدز بر زندانیان پرداخته شده و همینطور اینکه ایدز چیست و چگونه انتقال می‌یابد. افراد در معرض خطر چه کسانی هستند شرح داده شده است. در این فصل تشخیص بیماری ایدز و واکنش متهم به این بیماری به بحث گذاشته شده است.

فصل هشتم تحت عنوان توانایی‌های ارتباطی بر اهمیّت مهارت‌های ارتباطی زندانیان تأکید و مهارتهایی مثل گوش دادن مؤثر، مشاهده، زبان بدنی و انواع مهارتهای ارتباطی کلامی به صورت مشروح پرداخته شده است.

در فصل نهم فرآیند سازگاری مؤثر زندانیان بالاخص زندانیان بیمار به بحث و بررسی گذاشته شده است. در این فصل انواع اختلالت روانی به خوبی توصیف شده است.

فصل دهم با عنوان مقابله با خشونت رودررو شروع می‌شود. در این فصل مؤلفین سعی نموده‌اند چگونگی روش‌های مقابله با خشونت و بالاخص زندانیان خشن را توصیف نمایند. همینطور شیوه‌های تشخیص عواطف و هیجانات زندانیان، نگرش‌های آنها و مشکلات پرسنلی زندانبانان مورد بحث و رسیدگی قرار می‌گیرد.

فصل یازدهم به گروگان گیری و روشهای مقابله با آن پرداخته است. در این فصل روشهای مذاکره با گروگان گیران، روشهای سخت و نرم مقابله و چگونگی برخورد با گروگان گیران قبل، حین و بعد از گروگان گیری به بحث گذاشته شده است.

در فصل دوازدهم مباحث استرس و اثرات آن بر زندانیان به بحث گذاشته شده است. در این فصل استرس‌های ناشی از بیماری رفتار جنایی، اعتیاد، شغل زندانبانان و سازمان زندان همینطور روشهای مقابله با استرس، تقویت سیستم‌های حمایتی، مدیریت استرس به صورت مبسوط شرح داده شده است.

فصل سیزدهم چگونگی ارایه مدارک به دادگاه، خطرات مربوط به وکلا و چگونگی مقاومت در برابر فشار وکیل برای اعتراف تبیین گردیده است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما