0

تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی
  • قیمت 1,100,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-194-5
  • تعداد صفحات 400
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

دانلود فهرست مطالب

تاب حاضر، مجموعة تحليل‌هاي مندرج در فصلنامة حقوق مدني (Revue trimestrielle de droit civil) در شرح رويه‌قضايي و به‌ويژه آراي ديوان عالي كشور فرانسه در زمینة مسئوليت مدني است.

فصلنامة حقوق مدني، قديمي‌ترين و مهم‌ترين فصلنامة تخصصي حقوق مدني فرانسه است كه شارل ماسيگلي، (Charles Massigli) آدمار اسمن، (Adhémar Esmein) آلبر وال (Albert Wahl) و ريمون سالي (Raymond Saleilles) آن را در 1902بنيان نهادند. اكنون نزدیک به يك‌صد و بیست سال از انتشار اين فصلنامه مي‌گذرد و شماره‌هاي مختلف آن در طول اين مدت به گنجينه‌اي از مقالات و تحليل‌ها تبديل شده است كه مورد استفادة دانشكده‌هاي حقوق در سراسر جهان قرار دارد. مديريت اين فصلنامه از 1919 تا 1938 به عهدة رنه دوموگ (René Demogue)، از 1938 تا 1962 به عهدة آنري سلوس(Henry Solus) و از 1963 تا 1990 به عهدة پير رينو (Pierre Raynaud) بود. سال 2002 برابر با يك‌صدمين سال انتشار اين فصلنامه بود كه در نخستين شمارة آن در اين سال، فيليپ ژستاز، (Philippe Jestaz) مدير فصلنامه و استاد دانشگاه وال دومارن (Paris-Val-de-Marne) (پاريس 12) و عضو بنياد دانشگاهي فرانسه و كريستوف ژمن، (Christophe Jamin) دبيركل فصلنامه و استاد دانشگاه لیل 2 (Lille II) در مقاله‌اي مشترك با عنوان «دكترين و رويه‌قضايي: يك‌صد سال بعد»،[1] چگونگي شكل‌گيري اين فصلنامه و اهداف بنيان‌گذاران آن را تشريح كردند. در همين سال در همايش دو روزه‌اي با عنوان «يك‌صدمين سالگرد انتشار فصلنامة حقوق مدني»، «مجلات حقوقي از قرن بيستم تا قرن بيست‌ويكم»[2] ترتيب يافت. اين همايش در سه نيم روز به‌ترتيب تحت رياست فيليپ مالينوو، (Philippe Malinvaud) استاد دانشگاه پاريس 2، ژُرژ دوري، (George Durry) رئيس افتخاري دانشگاه پاريس 2 و روژه پُرو (Roger Perrot) استاد ممتاز دانشگاه پاريس 2 برگزار شد كه استادان برجسته‌اي در آن سخنراني كردند.

در فصلنامه، بخشي با عنوان تحليلها وجود دارد كه شامل چند عنوان است و هركدام مربوط به يكي از موضوعات حقوق مدني است، ازجمله: 1. اشخاص و حقوق خانواده 2. تعهدات و عقود معيّن 3. مالكيت و حقوق عيني 4. ارث و تبرعات. در کلیة اين بخشها وقايع مهم رويه‌قضايي فرانسه و در درجة اول، آراي ديوان عالي كشور فرانسه به قلم استادان بزرگ، تحليل مي‌شود. بخش تعهدات و عقود معيّن به سه قسمت تقسيم مي‌شود: 1. تعهدات به‌طور کلّی، به قلم ژاك مِستْر، (Jacques Mestre) استاد دانشگاه پل سزان (اكس مارسي 3)Université Paul-Cézanne (Aix-Marseille III))) و بِرتران فاژز، (Bertrand Fages) استاد دانشگاه پاريس وال دومارن 2. مسئوليت مدني، به قلم پاتريس ژوردن، استاد دانشگاه پانتئون ـ سوربن (پاريس 1) 3. عقود معيّن، به قلم پير ـ ايو گوتيه،( Pierre-Yves Gautier) استاد دانشگاه پانتئون ـ اَسَس (پاريس 2).

  

 

 

 

 فهرست‌ عنوان‌هاي‌ اصلي‌

 

 مقدمه‌  7

 

 گفتار اوّل‌ ـ مسئوليّت‌ قهري‌ و مسئوليّت‌ قراردادي‌ 13

 گفتار دوم‌ ـ جايگاه‌ زيان‌ در تحقّق‌ مسئوليّت‌ مدني‌ 38

 گفتار سوم‌ ـ رابطة‌ سببيّت‌ 69

 گفتار چهارم‌ ـ قوّة‌ قاهره‌ 132

 گفتار پنجم‌ ـ تعهد ايمني‌ 163

 گفتار ششم‌ ـ وظيفة‌ آگاه‌سازي‌ 198

 گفتار هفتم‌ ـ زيان‌ و مسئوليّت‌ سردفتر اسناد رسمي‌ 227

 گفتار هشتم‌ ـ مسئوليّت‌ كارفرما ناشي‌ از عمل‌ كارگر 277

 گفتار نهم‌ ـ مسئوليّت‌ والدين‌ 327

 گفتار دهم‌ ـ مسئوليّت‌ مدير شركت‌ 337

 گفتار يازدهم‌ ـ رسانة‌ گروهي‌ 345

 گفتار دوازدهم‌ ـ مسئوليّت‌ ناشي‌ از مزاحمت‌ براي‌ همسايه‌ 358

 گفتار سيزدهم‌ ـ مسئوليّت‌ ناشي‌ از شي‌ء 378

 گفتار چهاردهم‌ ـ زيان‌هاي‌ خاص‌ 411

 

 

 

 گفتار پانزدهم‌ ـ فعل‌ زيان‌ديده‌ 436

 گفتار شانزدهم‌ ـ اعتبار امر قضاوت‌ شده‌ و اصل‌ وحدت‌ تقصير مدني‌ و كيفري‌ 457

 گفتار هفدهم‌ ـ ارزيابي‌ زيان‌ 472

 گفتار هجدهم‌ ـ حوادث‌ عبور و مرور 494

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما