0

قانون مجازات اسلامی معرب

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون مجازات اسلامی معرب
  • قیمت 400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-169-3
  • تعداد صفحات 320
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

مجموعۀ قانون مجازات اسلامی مشتمِل بر پنج کتاب است که از نظر زمانِ تصویب مشتمل بر سه قسمت می­ باشد. چهار کتاب اول آن مشتمل بر کتاب ­هایِ کلیات، حدود، قصاص و دیات در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1392 به­ تصویب رسیده است و قسمت دوم مشتمل بر کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خود مشتمل بر دو قسمت است. قسمت اول آن همان بخش نسخ­ نشدۀ قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد 1375 مشتمل­ بر 232 ماده و 44 تبصره است و قسمت دوم آن، مشتمل­ بر 55 ماده مصوب 5 خرداد 1388 می‌باشد که در ادامۀ کتاب پنجم (بخش تعزیرات) با شماره‌گذاریِ جدید، مواد 729 تا 783 قانون مجازات اسلامی را تشکیل می‌دهد.

باتوجه به­ این­که مواد ۴۹۸ تا 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در قانون تعزیرات مصوب 75 نیز تکرار شده، لازم است برای جلوگیری از اشتباه بین مواد 498 تا 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با همین مواد در قسمت تعزیرات قانون سال 75، واژۀ «بخش تعزیرات» در ذیل موادی­ که به ­قسمت تعزیرات مرتبط است ­را افزود. مثلاً مادۀ 634 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مربوط به ‌مجازات نبشِ قبر است، ولی مادۀ 634 قانون مجازاتِ اسلامی مربوط به ­دیۀ فلج‌کردن فکّ پایین می‌باشد. 

هرچند هدف اصلی مدوِّن، اعراب ­گذاری متن بوده، ولی برای غنای بیشتر و کاربردی­ تر کردن آن سعی شد حتی ­الامکان در پاورقی به ­قوانین مرتبط، نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه و آرای وحدت رویه، و نیز ­ناسخ و منسوخ این قوانین اشاره شود.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما