0

واکاوی فساد مالی در ایران

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب واکاوی فساد مالی در ایران
  • قیمت 650,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212143-3
  • تعداد صفحات 368
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 0 / 0

دانلود فهرست مطالب

فساد مالی از جمله جرایم سازمان یافته است که با سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، اطلاعات و امکانات عمومی و در نتیجه پیوند نامشروع قدرت و ثروت ارتکاب می‌یابد.

پیامدهای غیرقابل انکار فساد مالی همچون انحطاط ارزش‌های اخلاقی، کاهش اعتماد عمومی، سایش و فرسایش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌انگیزگی و کاهش رقابت‌پذیری، کاهش اثر بخشی فعالیت‌های حکومت در اداره مطلوب جامعه، ناکام ماندن تلاش‌ها در حوزه فقرزدایی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی و انسانی، ضرورت پرداختن به این مسأله را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

کتاب پیش رو به واکاوی و تحلیل سیاست جنایی ناظر بر مسأله فساد مالی در کشور عزیزمان ایران با تاکید بر سیاست جنایی تقنینی پرداخته که به عنوان یکی از چالش‌های عمده در دهه پنجم انقلاب اسلامی شناخته می‌شود.

مؤلف در این اثر ضمن تأکید بر نگاه واقع‌بینانه و پرهیز از سیاه نمایی بدبینانه، تنوع نگاه‌ها و راه حل‌ها و نبود تفاهم و توافق و نابسندگی اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد مالی را حاکی از پویایی و پیچیدگی موضوع و ضرورت نگاه جامع برای فهم دقیق مسأله می‌داند و معتقد است علاوه بر خلاءهای موجود در سیاست جنایی تقنینی و بعضاً وجود قوانین فسادزا، اشکالات موجود در ساختارهای حقوقی و اجرایی، ناکارآمدی مدیریتی هم‌چنین ضعف سیاست جنایی در برخورد مؤثر و بازدارنده با مفسدان مالی به ویژه در زمان تصدی مسئولیت‌های اجرایی و در نهایت فقدان یک نهاد یکپارچه سیاستگذار و نیز ناظر بستر را برای گسترش فساد مالی فراهم کرده است.

این در حالی است که عدم اطلاع رسانی به هنگام و شفاف از تدابیر پیشگیرانه و برخورد دستگاه قضایی با فساد مالی، موجب تشدید ذهنیت و ادراک عمومی از فساد مالی گردیده است.

مؤلف یکی از دلایل مؤثر در شیوع فساد مالی را این می‌داند که عمده روش‌ها، تدابیر و اقدامات انجام شده معطوف به تدابیر واکنشی و مقابله با معلول‌ها و پدیده‌ها بوده است بدون آن‌که علل، عوامل و ریشه‌های بروز و گسترش آن به عنوان یک مسأله پیچیده به‌درستی شناخته شود.

توجه به مفاهیم، اقسام، رویکردها و جنبه‌های مختلف ماهوی و شکلی سیاست جنایی مقابله با فساد مالی در قوانین و اسناد داخلی و بین‌المللی، انگاره‌های نظری تحلیل فساد مالی، مصادیق مفاسد مالی، تدابیر و روش‌های کنشی و واکنشی، آسیب‌شناسی قوانین، ساختارها، نهادها و رویه‌ها و تطبیق آن‌ها با اسناد بین‌المللی به ویژه توجه به جنبه‌های کاربردی موضوع از ویژگی‌های این اثر می‌باشد.

مؤلف سعی نموده تا از این رهگذر نقاط قوت و ضعف این مجموعه‌ها را واکاوی نموده و راهبردها و راهکارهایی برای کارایی بهتر آن‌ها ارائه نماید.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما