0

جرایم رایانه‌ای

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم رایانه‌ای
  • قیمت 1,200,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-129-7
  • تعداد صفحات 496
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 جرایم ارتکابی در فضای مجازی از جمله جرایمی هستند که به دلیل ماهیت خاصشان و بعضا کسب منافع هنگفت، بیش ازجرایم سنتی ارتکاب می‌یابند. جرایم مالی اینترنتی همچون کلاهبرداری و سرقت از جمله مهم‌ترین و دارای فراوانی بیشتر این جرایم می‌باشند که از لحاظ آمار ارتکاب و همچنین میزان کسب منفعت در صدر این نوع جرایم قرار دارند، لذا اهمیت بررسی دقیق ماهیت و مبانی این جرایم بیش از پیش احساس می‌شود. جرایم دیگری همچون دسترسی غیرمجاز، جعل، هرزه‌نگاری، تروریسم رایانه‌ای و غیره نیز وجود دارد که فراوانی کمتری نسبت به جرایم مالی رایانه‌ای دارند، از همین رو سعی شده تا در این کتاب با بررسی جزء به جزء این موارد، منبعی غنی برای دانشجوبان حقوق و علاقه مندان فراهم شود تا نیازهای مربوط به جزای اختصاصی جرایم رایانه‌ای (اینترنتی) به شکل کامل برطرف شود.

در همین راستا کتاب مذکور در یازده فصل به نگارش درآمده است، که در فصل اول به جرم دسترسی غیرمجاز، مفاهیم مرتبط، عناصر متشکله و مجازات آن اختصاص یافته است. فصل دوم به کلیات کلاهبرداری اینترنتی و سنتی پرداخته شده و مطالب مربوطه ذیل دو مبحث گردآوری شده به شکلی در مبحث اول به تعریف، مبانی، مصادیق کلاهبرداری سنتی و اینترنتی پرداخته شده و در مبحث دوم به جرم‌انگاری و عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری سنتی و اینترنتی در نظام کیفری ایران اشاره شده است.

در فصل سوم نیز سعی شده تا تعریف، مبانی، مصادیق و ارکان سرقت سنتی و اینترنتی به دقت بررسی و تحلیل شود.از همین رو این فصل نیز به سه مبحث تقسیم شده که در مبحث اول به تعریف، مبانی، مصادیق سرقت سنتی و اینترنتی و مفاهیم مشابه اشاره شده و در مبحث دوم به جرم‌انگاری سرقت اینترنتی در قانون جرایم رایانه‌ای پرداخته شده و در مبحث سوم نیز عناصر تشکیل دهنده سرقت اینترنتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم به مجازات و انواع راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری و سرقت اینترنتی اختصاص یافته که نقش انواع پیشگیری در این جرایم به همراه مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم به جعل رایانه‌ای و مبانی، تعریف، عناصر مشکله، تفاوت جعل سنتی و رایانه‌ای و مجازات‌های آنان پرداخته ایم. فصل ششم به تخریب رایانه‌ای اختصاص دارد. در فصل هفتم به هتک حیثیت رایانه‌ای، مفهوم آن، مصادیق و عناصر تشکیل دهنده و مجازات آن اشاره شده است. فصل هشتم به جاسوسی رایانه‌ای، مصادیق و مجازات آن و تفاوتش با جاسوسی سنتی خواهیم پرداخت و در فصل نهم به جرم شنود غیرمجاز و ویژگی‌ها و مجازات آن و در فصل دهم به تروریسم رایانه‌ای، تعریف و مصادیق و تمایز آن با تروریسم سنتی و در نهایت در تفصل پایانی، فصل یازدهم به هرزه‌نگاری رایانه‌ای، ویژگی‌های آن، مجازت و مصادیق و مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما