0

مالیات‌ها در نظم کنونی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مالیات‌ها در نظم کنونی
  • قیمت 1,200,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-106-8
  • تعداد صفحات 800
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 امروزه مالیات­ها سهم عمدهای از بار تأمین منابع مالی دولت را برعهده دارند تا حدی که میتوان گفت تا چند سال آینده اهمیت درآمد حاصل از مالیات از اهمیت درآمد حاصل از نفت بیشتر خواهد شد. بدین لحاظ مالیات از جنبهی اقتصادی دارای اهمیت ویژهای نسبت به گذشته است و این امر نیاز به آگاهی از قوانین مالیاتی و درک مفاهیم آن­ را بیش از پیش آشکار میسازد.

مخاطب قوانین مالیاتی را میتوان به سه گروه عمده تقسیم نمود: اول مؤدّیان مالیاتی که وظیفة پرداخت مالیات را برعهده دارند و با آگاهی از وظایف خود در قبال دستگاه مالیاتی و درک مفاهیم آن، نقش خود را به عنوان یک عضو از اعضای جامعه بهتر اجرا خواهند نمود. دوم: مأمورین اجرا کننده قوانین مالیاتی که آگاهی آنها موجبات افزایش رضایتمندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به تبع آن كاهش هزینههای اداری میباشد و سوم: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان شخص ثالث موظّف به انجام دستورات قانونگذار جهت همکاری در وصول مالیات هستند و باید از این وظایف جهت نسبت به وظایف خود مطلع باشند.

به لحاظ این اهمیت و ارزش، نویسنده کوشیده است تا در کتاب حاضر به منظور آشنایی بیشتر این سه گروه با وظایف خود، با هدف اطلاع رسانی و آسان سازی، ضمن بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط، با توجه به آخرین تغییرات قوانین مالیاتی، کلیهی فرم‌های لازم، آیین نامهها و بخشنامهها و دستورالعمل‌های کاربردی را اختیار خوانندگان قرار دهد تا به نحو احسنت از یک­ سو مؤدّیان از حقوق و وظایف خود مطلع شوند و با علم و اطلاع کامل توانایی دفاع از حقوق خود را داشته باشند و از سوی دیگر مأمورین دستگاه مالیاتی با عملکرد شفاف و عمل به وظایف خود، موجبات حفظ حقوق مؤدّیان را فراهم و در نهایت اشخاص ثالث با عمل به وظایف خود امکان وصول مالیات را برای دستگاه مالیاتی فراهم آورند. هر چند ادا کردن حق مطلب در خصوص مالیاتها بسیار دشوار است، اما امید است این مجموعه گامی کوچک در آشنایی هر چه بهتر به ­شمار آید.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما