0

حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم)
  • قیمت 320,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-997-1
  • تعداد صفحات 176
  • نوبت چاپ 56
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 6

دانلود فهرست مطالب

📌نويسنده محترم در پیشگفتار كتاب حاضر بيان داشتند كه مجموعه حاضر، حاصل سال ها تدريس همين درس توسط ايشان است كه در هر مرتبه چاپ جديد، با تغييرات قوانين و مقررات در زمينه كيفري، تطبيق داده شده و به روز رساني شده است.
📌در كتاب حاضر مطالبي هم به صورت ترجمه از منابع خارجي و يا فقهي مطرح شده است كه به جهت لزوم و ارتباط با مباحث بوده است و به فرض به جهت غلبه دادن جنبه فقهي بر مطالب نبوده است.
📌راجع به جرم ميتوان گفت واقعيتي انساني و اجتماعي است که پیچیدگی پديده جنايي را سبب شده است.
📌و چون اين پديده، حاكي از تعارض ميان انسان و جامعه است، براي مبارزه با آن تحول واكنش جنايي عليه پديده جنايي انكارناپذير است.

جلد دوم :
طبقه بندي جرايم بر حسب عناصر قانوني، مادي و رواني كه براي تعيين نظام حقوقي جرم و چگونگی به كار بستن قواعد نظام حقوقي است.

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما