0

بایسته های حقوق جزای اختصاصی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب بایسته های حقوق جزای اختصاصی
  • قیمت 3,600,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-391-8
  • تعداد صفحات 480
  • نوبت چاپ 6
  • سال انتشار 1402
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3

📌کتاب حاضر مشتمل بر ۳ فصل است:
-جرایم علیه اشخاص
-جرایم علیه اموال و مالکیت
-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
📌نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که به دنبال تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، که از ۱۳۹۴ لازم الجرا گردید، تجدیدنظر در کتاب بایسته های حقوق جزای اختصاصی ضروری بود.
📌لذا بر اساس قوانین یاد شده کتاب مورد تجدیدنظر قرار گرفت و عنداللزوم قوانین مرتبط موخرالتصویب مورد توجه قرار گرفته است.

  

 

 فهرست‌ مطالب‌

 

 

 بخش‌ اوّل‌ - جرايم‌ عليه‌ اشخاص‌ 7

 

           فصل‌ اوّل‌ - جرايم‌ عليه‌ تماميت‌ جسماني‌ 9

           فصل‌ دوم‌ - جرايم‌ بر ضد شخصيت‌ معنوي‌ افراد 109

 

 بخش‌ دوم‌ - جرايم‌ عليه‌ اموال‌ و مالكيت‌ 151

 

           فصل‌ اول‌ - جرم‌ صدور چك‌ پرداخت‌ نشدني‌ 153

           فصل‌ دوم‌ - كلاهبرداري‌ و جرايم‌ مشابه‌ 181

           فصل‌ سوم‌ - رشاء و ارتشاء 213

           فصل‌ چهارم‌ - پولشويي‌ يا تطهير پول‌ 239

           فصل‌ پنجم‌ - خيانت‌ در امانت‌ و جرايم‌ مشابه‌ 251

           فصل‌ ششم‌ - سرقت‌ و انواع‌ آن‌ (اعم‌ از تعريزي‌ يا مستوجب‌ حد) 291

           فصل‌ هفتم‌ - تخريب‌ و احراق‌ اموال‌ 351

 

 بخش‌ سوم‌ - جرايم‌عليه‌امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ 359

 

           فصل‌ اوّل‌ ـ جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ كشور 361

           فصل‌ دوم‌ - جرايم‌ بر ضد آسايش‌ عمومي‌ 415

           فهرست‌ منابع‌ و مآخذ 489

           فهرست‌ تفصيلي‌ مطالب‌  497

 

بنظر من بسیار موجز بود وخالی از تحلیل های دقیق به حداقل بسنده شده است
دیدگاه شما