0

اموال و مالکیت

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اموال و مالکیت
  • قیمت 1,200,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-5997-25-8
  • تعداد صفحات 272
  • نوبت چاپ 57
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه از نظر حقوقي، مال به چیزی اطلاق ميشود كه دو شرط اساسي داشته باشد: اول اين كه مفيد باشد و نيازي را براورده سازد اعم از اينكه آن، نياز، مادي باشد يا معنوي و دوم اين كه قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
📌در گذشته واژہ مال ويژہ كالاي مادي بود اما پیشرفت زندگی کنونی به تدريج، آن را از اين معناي محدود خارج كرد به طوري كه امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی مانند زمين و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالي و حتي حق تاليف و اختراع و سرقفلي نيز مالي گفته ميشود.
📌در تعريف مال مرسوم است كه مي گويند چیزی باشد كه ارزش داد و ستد داشته باشد و در برابر آن پول یا مال ديگر دادہ می شود.
📌معيار تميز اين ارزش نوعي است و در اختيار عرف يعني در بازار معادل مبلغي پول است.
📌در بحث از مال صحبت از حق مالي و غير مالي هم ميشود.
📌حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي انسان است و موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله با آن نيست.
📌حق مالي امتيازي است كه حقوق هر كشور به منظور تامين نيازهاي مادي اشخاص به انها ميدهد.
📌هدف از ايجادحق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده از اشياء بين اشخاص وجود دارد و موضوع مستقيم آن تامين حمايت از نفع مادي و با ارزش است.

  

 

 

 

 

 

 مقدمه‌: حقوق‌ مالي‌ : 9

       1. مفاهيم‌ (ش‌ 1ـ5) 9

       2. اقسام‌ حقوق‌ مالي‌ (ش‌ 6ـ14) 14

       3. حقوق‌ معنوي‌ (ش‌ 16ـ15) 23

       4. دارايي‌ (ش‌ 17ـ21) 25

 

 فصل‌ اول‌ ـ انواع‌ مال‌  33

       1. تقيسم‌ اموال‌ بر مبناي‌ ماهيت‌ اشياء (ش‌ 24ـ61) 36

       2. تقسيم‌ اموال‌ به‌ اعتبار اختصاص‌ آنها؛ بدون‌ مالك‌ خاص‌ (ش‌ 62ـ84) 67

       3. تقسيم‌ اموال‌ به‌ اعتبار قابليت‌ انتقال‌ (ش‌ 85ـ100) 86

 

 فصل‌ دوم‌ ـ مالكيت‌: 101

       1. تعريف‌ و اوصاف‌ (105ـ109) 105

       2. مفاد حق‌ مالكيت‌؛ حدود اختيار مالك‌ (ش‌ 110ـ157) 110

       3. توابع‌ مالكيت‌ (ش‌ 158ـ166) 137

       4. ايجاد و زوال‌ مالكيت‌ (ش‌ 167ـ198) 165

       5. اثبات‌ مالكيت‌؛ امارة‌ تصرف‌ (ش‌ 199ـ214) 195

 

 فصل‌ سوم‌ ـ شاخه‌هاي‌ مالكيت‌ 215

       1. حق‌ انتفاع‌ (ش‌ 215ـ239) 217

       2. حق‌ ارتفاق‌ (ش‌ 240ـ 266) 232

 

 

 

 

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما