0

اخلاق حرفه‌ای در گستره کنش‌گران حقوق کیفری

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب اخلاق حرفه‌ای در گستره کنش‌گران حقوق کیفری
  • قیمت 400,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-010-8
  • تعداد صفحات 384
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 این کتاب، اثری است برای همه کسانی که نسبت به موضوعات و مسائل اخلاقی، دغدغه داشته و دل نگرانند، به عملیاتی نمودنِ ارزشِ «نیکویی»اهتمام دارند و به مباحث اخلاقی بخصوص اخلاق حرفه‌ای، نظام‌مند شدن و تخصصی شدن آن علاقه مندند.

هدف از تألیف اثر حاضر، ضمنِ تدوین و فراهم نمودن ادبیات مقتضی در مورد اخلاق حقوقی و اخلاق عدالت کیفری، طرح مسئله آسیب شناسانه و نیز توسعه اخلاق حرفه‌ای در گستره اقتضائات اخلاقی مهم‌ترین حرفه‌های حقوق کیفری با اهتمام به ارزشِ «دانایی» و مواجهه خردمندانه و اساسی با نقض اخلاق حرفه‌ای توسط صاحب منصبان حقوق کیفری و پیشگیری از آن می‌باشد تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که افراد و سازمان‌های متصدیِ حِرَف حقوق کیفری به جنبه‌های انسانی و اخلاقی در قلمرو حرفه نسبت به خود و ذینفعان شان، ضمن آگاهی به موضوعات و مسائل مرتبط و دارا بودن دیدگاه اخلاقی، ملتزم و مسئولیت پذیرند.

در ادامه با اهتمام به ارزش «زیبایی» و محور قراردادن نظریه اخلاقیِ حق بُنیاد و نگاهی انتقادی ضمن یادآوری و گوشزد نمودن مسئولیت‌ها و تعهدات اخلاقی کنش گران حقوق کیفری با هدف غفلت زدایی و نظام‌مند شدن در قلمرو حرفه‌های اصلی، به طرح مسئله مقتضی و ارائه راه‌حل در این رابطه می‌پردازیم؛ زیرا نظام‌مند شدن در این زمینه باعث می‌گردد که حقوق و تکالیف کنش گران و ذی نفعان این عرصه در موضع خود تعریف و عملیاتی شوند و این امر به نوعی منجر به یکپارچگی، انسجام و زیبایی گردد.

 

مشاغلِ علوم جنایی، امروزه به منزلۀ حِرَف و مناصبی مؤثر در زندگی بشر درآمده است بطوری که مرام اخلاقی، جزئی مؤثر و ضروری از شخصیت حرفه‌ای صاحبان آن حرفه‌ها و منصب‌ها لحاظ شده است و در دنیا «دوره‌های اخلاق حرفه‌ای» در اغلب رشته‌های دانشگاهی بخصوص حقوق و نیز حرفه‌ها (چه آموزش اخلاق مذکور در دوره‌های دانشگاهی، چه کارآموزی حقوقی و قضایی و چه ضمن خدمت صاحبان حِرَف و مناصب حقوقی) ضروری تشخیص داده شده و سرفصل‌های مناسبی در این راستا تدوین شده است.

اخلاق حرفه‌ای، ملاحظاتی را در بر دارد که رفتار خوب حرفه‌ها را همراه و یا جدا از عوامل مصلحتی و قانونی، تعیین می‌کند. یکی از وظایف مهم این رشته، نقد حرفه‌هایی است که به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا کنترل‌های قانونی محدودیت دارند و غالباً ناظر به بعد از نقض مقررات است؛ ولی رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آنها پیشگیری می‌کند. اشخاص دینفع از صاحبان حرفه‌ای که با آن مرتبط و به آن نیازمندند انتظار دارند که ایشان به تعهدات اخلاقی ملتزم و و مسئولیت پذیر باشند و صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظام‌مند مسئولیت‌های اخلاقی در حرفه و به تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت، مطرح و توسعه یافته است: یک، منابع انسانی که در آن به بحث از تعهدات و مسئولیت‌های اخلاقی صاحبان حرفه و تدوین مرام اخلاقی منابع انسانی پرداخته می‌شود؛ دو، سازمانی که در آن، اخلاق صاحبان حرفه‌ها به عنوان یک سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاقی و مسئولیت‌های اخلاقی در سازمان را با نگرشی نظام مند، تدوین می‌کند.

با توجه به نظریات مرتبط با موضوع مهم «اخلاق جهانی شدن» مبنی بر اینکه دولت‌ها باید دیدگاه اخلاقی داشته باشند و نیز توجه به عرف بین‌المللی در خصوص مدل‌ها و منشورهای اخلاق حرفه‌ای صاحب منصبان و حرفه‌های حقوقی در عرصه ملی کشورهای مختلف و نیز تدوین قوانین و اسناد جامع اخلاقی در عرضه بین‌المللی، ما نیز در این اثر با لحاظ رهیافتی سیستمی به اخلاق سازمانی یا تأکید بر اخلاق ورزی در راستای توسعه زیست اخلاقی و نیز با توجه به مطالعات آینده پژوهی که از جمله ابزارهای توسعه دانش است، در راستای توسعه حقوق کیفریِ اخلاق مدار و توجه به پیشگیری از نقض اخلاق موصوف در قلمرو حرفه‌های مهم حقوق کیفری، که منجر به سرمایه اجتماعی می‌گردد، به مواجهه با معضل مذکور می‌پردازیم.

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما