0

استقلال و مسئولیت قوه قضاییه

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب استقلال و مسئولیت قوه قضاییه
  • قیمت 320,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-979-7
  • تعداد صفحات 400
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 موضوع «استقلال قضایی» اصلی‌ترین حوزه مطالعاتی مربوط به دستگاه قضایی است که از جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی مورد بررسی و نظریه‌پردازی قرار گرفته است. با وجود این، بحث‌های مربوط به دستگاه قضایی، محدود به استقلال قضایی نمی‌شود. به تدریج سایر حوزه‌های مطالعاتی نظیر سلامت، توانمندسازی، کارآمدی و مسئولیت. نیز مورد توجه اندیشه‌ورزان این عرصه قرار گرفت. به دلیل جایگاه محوری استقلال قضایی در مطالعات مربوط به دستگاه قضایی، بحث و بررسی درخصوص حوزه‌های مطالعاتی اشاره‌شده در فوق، بدون توجه به ارتباط آنها با استقلال قضایی، قابل انجام نیست. به عبارت دیگر، استقلال قضایی عنصر ذاتی در انجام امور قضایی و در کانون مطالعات مربوط به دستگاه قضایی است. یکی از موضوعا‌ت قابل توجه و مستلزم بررسی در این زمینه، نسبت میان استقلال و مسئولیت دستگاه قضایی است که در طول چند دهه اخیر در ادبیات تطبیقی و همچنین در نظام‌های حقوقی پیشرفته انعکاس یافته و از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، متمرکز بر استقلال قوه قضاییه (یا دستگاه قضایی) و نسبت آن با مسئولیت قوه مزبور به عنوان یک نهاد سیاسی و تنظیم روابط آن با سایر قوا و نهادهای حکومتی است.

آنچه بررسی موضوع فوق را درخصوص نظام حقوقی ایران، مهم جلوه می‌دهد، تأثیر احکام و موازین شرع و مشخصاً احکام فقه شیعه و به‌ویژه نظریه ولایت مطلقه فقیه در تنظیم ساختار و الگوی مدیریت عالی قوه قضاییه است. براین اساس، لازم است بررسی شود حوزه تأثیرگذاری احکام یادشده صرفاً ناظر بر امور قضایی است یا در زمینه سازماندهی قوای حکومتی نیز واجد آثاری است؟ 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما