0

مقدمه‌ای بر عدالت ترمیمی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب مقدمه‌ای بر عدالت ترمیمی
  • قیمت 230,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-960-5
  • تعداد صفحات 296
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 رویکرد عدالت ترمیمی در غرب رهاورد تجربه ناموفق عدالت کیفری کلاسیک در دستیابی به هدف بازدارندگی، بازپروری و اصلاح مجرم از یک سو، و نگرش تقلیلگرایانه عدالت معطوف به بزهکار و نادیده انگاشتن سایر سهامداران پدیده مجرمانه، همچون بزهدیده جامعه محلی و دولت از سوی دیگر است.

گفتمان عدالت ترمیمی در چند دهه اخیر دستخوش تحولات نظری و کاربردی فراوانی شده است. به ویژه از زمانی که محققان متدین تلاش وافری داشتند تا با الهام از آموزههای ادیان الهی به تحقیقات تجربی مدد رساند. همچنان که نویسندگان این اثر با تکیه بر تعالیم مسیحیت توانستهاند موارد درخور توجهی به عدالت ترمیمی بیفزاید.

کتاب در دو بخش تنظیم شده است:

بخش نخست: مفهوم عدالت ترمیمی

فصل اول: بینشها و الگوها

فصل دوم: تاریخچه اجمالی عدالت ترمیمی

فصل سوم: عدالت ترمیمی ـ عدالتی که باعث درمان می‌شود

بخش دوم: پایه‌های عدالت ترمیمی

فصل چهارم: دخالت دادن بزه‌دیدگان ـ عدالتی که باعث درمان می‌شود

فصل پنجم: مواجهه

فصل ششم: اصلاح

فصل هفتم: باز اجتماعی شدن

بخش سوم: چالش عدالت ترمیمی

فصل هشتم: تحقق عدالت ترمیمی

فصل نهم: به سوی نظام ترمیمی

فصل دهم: دگرگونی

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما