0

الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در حقوق ایران و فرانسه

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در حقوق ایران و فرانسه
  • قیمت 270,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-965-0
  • تعداد صفحات 336
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 در بخش مقدماتی به طور خلاصه به مفهوم خانواده و تغيير و تحولات آن در طول زمان در كشور ايران و فرانسه (فصل نخست) و شيوه‌هاي مديريت خانواده در اين دو كشور (فصل دوم) پرداخته می‌شود.

در بخش نخست اين کتاب، بر آنيم تا سير تحول اقتدار زوج در روابط زوجين را بين دو کشور ايران و فرانسه از حيث حقوق و تکاليف مترتبه بر هر يک از زوجين ملاحظه نماييم. اين بخش، در دو فصل تنظيم گرديده است. در فصل نخست اين بخش، به بررسي حقوق و تکاليف مالي زوج و در فصل دوم، به بررسي حقوق و تکاليف غيرمالي زوج در روابط ميان زوجين، در حقوق ايران و فرانسه و سير تحول هر يک از حقوق و تکاليف يا عدم تحول آن، با نگاهي به تاريخ حقوق و سير تقنين در هر يک از موارد خواهيم پرداخت

و در بخش دوم هم در صدد بررسي سير تحول اقتدار پدر بر فرزندان در مقررات ايران و فرانسه از حيث حقوق و تکاليف مترتبه بر پدر هستيم. بخش دوم نيز در دو فصل تنظيم گرديده كه در فصل نخست، به بررسي حقوق و تکاليف مالي پدر و در فصل دوم، به بررسي حقوق و تکاليف غيرمالي پدر در حقوق ايران و فرانسه و سير تحول هر يک از حقوق و تکاليف يا عدم تحول آن با نگاهي به تاريخ حقوق و سير تقنين در هر يک پرداخته شده است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما