0

عدالت بازدارنده

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب عدالت بازدارنده
  • قیمت 120,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-915-5
  • تعداد صفحات 144
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1397
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

 فصل اول اشاره به مبانی عدالت بازدارنده دارد و مطالب در سه گفتار ارائه خواهند شد. در آغاز در گفتار اوّل، جهت آشنایی با ماهیّت عدالت بازدارنده­، تعریف عدالت بازدارنده خواهد آمد. لازم به توضیح است که در تعریف عدالت بازدارنده و در قالب بندهای «الف» و «ب»، به ترتیب تعریف عدالت و تعریف بازدارندگی به تفکیک مورد بررسی قرار می­گیرد و سپس در گفتار دوم، تاریخچه­ی عدالت بازدارنده در دو قسمت مطرح می­شود که در قسمت «الف»، چگونگی پیدایش و در قسمت «ب» احیای مجدّد یا تولّد دوباره­ی عدالت بازدارنده گفته خواهد شد.

شایان ذکر است که علّت تقدّم گفتار اوّل بر گفتار دوم آن است که بهتر دیدم تا خوانندگان ابتدائاً از طریق مطالعه­ی تعریف عدالت بازدارنده نسبت به ماهیّت و چیستی آن اطّلاع حاصل نمایند و سپس با بحث تاریخچه و تحوّلات عدالت بازدارنده در طول زمان روبه رو شوند­، چرا که پیش از دانستن معنای عدالت بازدارنده­، سخن گفتن از نحوه­ی پیدایش و احیای آن ثمر چندانی را در پی نخواهد داشت. در گفتار سوم نیز انواع عدالت بازدارنده مطرح خواهد شد و در این رهگذر در قالب سه بند­ابتدائاً مفاهیم بازدارندگی خاص و عام توضیح داده خواهد شد و سپس در انتها، مفاهیم با دیدگاهی انتقادی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

فصل دوم که اصول و ثمره عدالت بازدارنده است در قالب دو گفتار­، اصول عدالت بازدارنده از دیدگاه نظری و عملی مورد موشکافی قرار می­گیرد تا این چنین، جایگاه عدالت بازدارنده در نظام حقوقی کشورمان مشخّص شود، نکته­ای که جهت کاربرد عملی مطالعه­ی مزبور ضرورت دارد و سپس ثمره­ی عدالت بازدارنده و اسباب مورد نیاز برای دست­یابی به این ثمره مطرح خواهد شد­.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما