0

دکتر سید حسن اسعدی


شرح مختصر

در سال‌ 1312 در خانواده‌اي‌ روحاني‌ در شهرستان‌ ساوه‌ متولد شده‌ و از حدود پنج‌ سالگي‌ آموختن‌ و فراگيري‌ادبيات‌ فارسي‌ و عربي‌ را آغاز كرده‌ و در ساوه‌ آموزش‌هاي‌ مقدماتي‌ را فراگرفته‌ است‌.

در سال‌ 1328 براي‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ به‌ تهران‌ مهاجرت‌ كرده‌ و ديپلم‌ ادبي‌ را از وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌،گواهي‌نامه‌ي‌ مدرسي‌ علوم‌ حوزوي‌ را از حوزه‌ي‌ علميه‌، ليسانس‌ رشته‌ي‌ معقول‌ و گواهي‌نامه‌ي‌ طي‌ دروس‌حقوق‌ و دكتراي‌ فلسفه‌ را از دانشكده‌ي‌ علوم‌ معقول‌ و منقول‌ دانشگاه‌ تهران‌ (دانشكده‌ي‌ الهيات‌ فعلي‌) اخذنموده‌و زبان‌ انگليسي‌ را در كلاس‌هاي‌ ويژه‌ي‌ تدريس‌ آن‌ در ايران‌ و امريكا فراگرفته‌ است‌.

از سال‌ 1338 در دادسرا و دادگاههاي‌ دادگستري‌ تهران‌ انجام‌ وظيفه‌ كرده‌ و سپس‌ به‌ درخواست‌ خود به‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ منتقل‌ گرديده‌ است‌.

پس‌ از بازنشستگي‌ در سمت‌ مديركلي‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ استان‌ مازندران‌، در ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر دردهه‌ي‌ 1370 به‌ عنوان‌ سرپرست‌ مطالعات‌ و پژوهشهاي‌ اين‌ ستاد و مشاور فرهنگي‌ اشتغال‌ داشته‌ و تاكنون‌ دربيش‌ از 30 همايش‌ در ارتباط‌ با معضل‌ مواد مخدر شركت‌ كرده‌ و مقاله‌هايي‌ ارائه‌ داده‌ و مجموعه‌ مقالات‌ ارائه‌شده‌ در همايش‌هايي‌ را كه‌ خود مقاله‌ ارائه‌ داده‌ تدوين‌ نموده‌ كه‌ براي‌ نمونه‌ كتاب‌هاي‌ پولشويي‌ (مجموعه‌مقالات‌ ارائه‌ شده‌ در همايش‌ بين‌المللي‌ پولشويي‌ در دانشگاه‌ شيراز در سال‌ 1382 كه‌ در همان‌ سال‌ به‌ چاپ‌رسيده‌ و سه‌ مجلد كتاب‌ علوم‌ جنايي‌ (گزيده‌ مجموعه‌ مقالات‌ آموزشي‌ براي‌ ارتقاء دانش‌ دست‌اندركاران‌ مبارزه‌با مواد مخدر در ايران‌) كه‌ دو مجلّد آن‌ توسط‌ كميته‌ي‌ معاضدت‌ قضايي‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر و دفتر مقابله‌با مواد مخدر و جرم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در ايران‌ در سال‌ 1384 منتشر شده‌ است‌ ذكر مي‌شود.

ايشان‌ متجاوز از دويست‌ مقاله‌ي‌ آموزشي‌ و اطلاع‌رساني‌ درباره‌ي‌ موضوعات‌ فلسفي‌، اجتماعي‌، فقهي‌ وحقوقي‌ نوشته‌ كه‌ در همايش‌هاي‌ اغلب‌ مرتبط‌ با مشكل‌ قاچاق‌ و سوء مصرف‌ مواد مخدر و روانگردان‌ ارائه‌ شده‌و يا در مطبوعات‌ روزنامه‌اي‌، ماهنامه‌اي‌ و فصل‌نامه‌اي‌ به‌ ويژه‌ در نشريه‌هاي‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر و قوه‌ي‌قضائيه‌ طي‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ منتشر شده‌ است‌.

تأليفاتش‌ تاكنون‌ (1392) پنجاه‌ كتاب‌ در مسائل‌ فلسفي‌، حقوقي‌، اجتماعي‌ و فقهي‌ است‌.


کتب دکتر سید حسن اسعدی