0

دکتر حسین آقایی نیا

روی جلد
 • تخصص
 • پست الکترونیک

شرح مختصر

به نام پروردگار دانا و توانا

 

شرح مختصر زندگینامه شغلی و تحصیلی

 

مشخصات فردی و تحصیلی:

نام و نام خانوادگی: حسین آقایی‌نیا، فرزند محمد، متولد 1323، اصفهان

مدارک تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه تهران (1359ـ 1347)

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش تحصیلی: جزا و جرم‌شناسی

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: «مسئولیت کیفری در حقوق ایران» به راهنمایی استاد علی آزمایش

عنوان رساله دکتری: «بررسی مسئولیت‌های کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی، اقدامات طبی و جراحی و اقدامات والدین و اولیاء قانونی» به راهنمایی استاد علی آزمایش

درجه دانشگاهی: دانشیار، پایه 19

 

سوابق تدریس:

1. تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امام صادق، علوم قضایی، خوارزمی، آزاد اسلامی (حقوق و جزای عمومی و اختصاصی)

2. مدرس کلاس‌های آموزشی قضات و کارآموزان قضایی (حقوق و جزای عمومی و اختصاصی)

3. مدرس کلاس‌‌های آموزشی وکلای دادگستری (حقوق و جزای عمومی و اختصاصی)

4. مؤسس رشته حقوق ورزشی در ایران در سال 1356 و تدریس در دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش

5. راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از یکصد و سی رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

شغل‌ها و سمت‌ها:

1. مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2. معاون دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

4. مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

5. سردبیر مجله دانش انتظامی (علمی و پژوهشی)

6. سردبیر فصلنامه مطالعات حقوقی ـ انتظامی

7. عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

8. عضو هیأت رئیسه انجمن بین‌المللی حقوق ورزشی (IASL)

9. وکیل پایه یک دادگستری

10. رئیس پلیس تهران

11. رئیس دانشگاه پلیس

12. عضو باشگاه پاس تهران و دارندة عناوین قهرمانی باشگاه‌های تهران و ایران در رشته فوتبال

13. رئیس کمیتة حقوقی کمیتة ملی المپیک

14. عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال

15. مشاور ادارة حقوقی قوة قضائیه

 

کتاب‌های تالیفی:

 1. کلیات حقوق، وزارت آموزش و پرورش، چاپ سرو، 1369.
 2. حقوق ورزشی (ورزش و مسئولیت‌های قانونی آن)، نشر میزان، چاپ 16، سال 1399.
 3. جرائم علیه اشخاص (جنایات)، نشر میزان، چاپ 18، سال 1399.
 4. جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ نهم، سال 1399.
 5. جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1397، آقایی‌نیا، حسین و رستمی، هادی.
 6. جرایم علیه مصالح عمومی کشور (حقوق کیفری اختصاصی 2)، نشر میزان، چاپ اول، سال 1400، آقایی‌نیا، حسین و رستمی، هادی.

 

کتاب‌های ترجمه شده:

 1. مبانی حقوقی ورزش‌ها (مسئولیت مدنی) نشر دادگستر، سال ۱۳۷۴.
 2. تعلیق مراقبتی در دنیا (پژوهشی تطبیقی) انتشارات سازمان ملل متحد، سال ۱۳۷۷.

(Probation Round The World, Rabert Harris et al – Unicri)

 1. سببیت در حقوق (حقوق کیفری)، آقایی‌نیا، حسین و دیگران، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1392.

(Causation in the in Law, H.L.A.Hart and Tony Honoré)

 1. سببیت، قتل و صدمات بدنی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، نشر میزان، چاپ چهارم، سال 1397.

(Criminal Law. Wayne R.LaFave)

 1. جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، نشر میزان، سال 1397.

(Criminal Law. Wayne R.LaFave)

 

6. توجیه و تقارن در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، نشر میزان، سال 1400.

(Criminal Law. Wayne R.LaFave)

7. قانون جزای نمونه ایالات متحده آمریکا، مترجمان دکتر حسین آقایی‌نیا و دکتر فیروز محمودی جانکی، نشر میزان، سال 1400.

(American Law. Institute)

مقاله‌ها:

 1. دیدگاه‌ حقوقی در مورد حوادث ورزشی، نشریه آموزشی پژوهشی المپیک، سال سوم، شماره 2 و 3، سال 1374.
 2. ‌ورزش‌ها، دوپینگ و تعارض ارزش‌ها،(ترجمه) فصلنامه المپیک، سال چهارم، شماره 1 و 2، سال 1375.
 3. تأملی بر عوامل وقوع جنایت، (مجله امنیت وزارت کشور) شماره ۲، سال ۱۳۷۶.
 4. پیامدهای حقوقی ناشی از حذف معلم ورزش در دوره دبستان، مجموعه مقالات، دومین کنگره علمی ورزشی مدارس، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، شمارة 51، سال 1376.
 5. مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 46، زمستان
  سال 1378.
 6. از دیوان داوری در ورزش چه می‌دانیم؟ (ترجمه) فصلنامه المپیک، سال هفتم، شمارة 1 و 2 (13) بهار و تابستان
  سال 1378.
 7. تأثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا، (ترجمه) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 50، زمستان سال 1379.
 8. تحلیل حقوقی مادة 269 قانون مجازات اسلامی (1370)، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامة طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال اول و دوم، شمارة دوم و سوم، سال 1379.
 9. تخفیف مجازات: سلطنت مطلق یا اختیار مقید، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی (سمت)، سال 1383.
 10. مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا. فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 39، شمارة 4، سال 1388، آقایی نیا، حسین و زهروی، رضا.
 11. جایگاه سرقت در حوزة مفهومی مالکیت در چهار نظام حقوقی انگلستان، آمریکا (فلوریدا) کانادا و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39، شماره 2، تابستان سال 1388، آقایی نیا، حسین و چلبی، آزاده.
 12. تأثیر رضایت پیشین مجنی‌علیه در سقوط قصاص و دیه، فصلنامه حقوق اسلامی (علمی ـ پژوهشی)، سال هشتم، شمارة 29، 1390، آقایی نیا، حسین و عالمی طامه، محمدمهدی.
 13. با تفسیر رایج از قسمت اخیر مادة 2 قانون تشدید به کجا می‌رویم؟، مجله قضاوت، ماهنامة آموزشی دادگستری استان تهران، شماره‌های 71 و 72، سال دهم، مرداد، شهریور، مهر و آبان 1390.
 14. نقش دادرسان در تفسیر قانون جنایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 3، پاییز سال 1391، آقایی نیا، حسین و شجاعی، علی.
 15. تحلیل و مقارنه میان قانون جرایم رایانه‌ای و قانون سمعی بصری، سال هفدهم، شمارة پیایی 59، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی (علمی ـ پژوهشی) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پاییز سال 1391، آقایی نیا، حسین و عابد، رسول.
 16. چیستی جرایم ناقص، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، سال هجدهم، شماره 61، بهار سال 1392، آقایی‌نیا، حسین و میرزایی برزی، هادی.
 17. دکترین امنیت گرای قضد انتقالی در پرتو تحولات نظام تقنینی ایران، پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 2 (پیایی 46) 1398، آقایی‌نیا حسین، میلکی، ایوب.

کتب دکتر حسین آقایی نیا