0

فهرست قوانین منسوخ

تاریخ خبر : 1394/06/10


جناب آقای سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

مستنداً به بند (۵ ـ ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹ و پیرو نسخ‌های صریح منتشره در روزنامه‌های رسمی شماره ۱۹۵۷۸، ۱۹۵۸۱، ۱۹۵۸۶ و ۱۹۸۰۵ به ترتیب مورخ ۲/۳/۱۳۹۱، ۶/۳/۱۳۹۱، ۱۱/۳/۱۳۹۱ و ۹/۱۲/۱۳۹۱ فهرست موارد اصلاحی اعم از ویرایشی و محتوایی و نیز فهرست قوانینی که مستند به قوانین مصوبِ بعد از سال ۱۳۹۰ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، به‌طورکلی نسخ صریح شده‌اند، جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. لازم به توضیح است:

 

۱ ـ فهرست‌های مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح است که کل متن قانون نسخ گردیده است.

 

۲ ـ هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آن‌ها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز می‌باشد.

 

۳ ـ در خصوص تاریخ‌های اعلامی، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.

 

۴ ـ اعلام عدم نسخ صریح کلی قانون در ردیف‌هایی از فهرست اصلاحی، لزوماً به معنای اعتبار قانون نیست، بلکه موضوع صرفاً به لحاظ وقوع یا عدم وقوع نسخ صریح مورد بررسی قرار گرفته است.

 

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ دکتر امیدوار رضایی

 

 

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴ را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید.

تصویر خبر