0

تازه‌های نشرمیزان در سال 1398

تاریخ خبر : 1398/06/25


چاپ اوّل 1398

 

1.                     

حقوق مدنی (6)، بیع، اجاره، قرض، جعاله، صلح، دکتر علی‌عباس حیاتی

46000 تومان

2.         

مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌الملل و بازی‌های رایانه‌ای، به اهتمام: علیرضا رنجبر

45000 تومان

3.         

مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، دکتر سعید فرهادنیا

35000 تومان

4.         

تفسیر قوانین جزایی، دکتر جلیل امیدی

48000 تومان

5.         

پیش‌گیری بزه‌دیده مدار، دکتر ابوالقاسم خدادی

16000 تومان

6.         

جرم‌شناسی صلح‌طلب، دکتر هانیه هژبرالساداتی

15000 تومان

7.         

حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، دکتر محمدصادق لبانی مطلق

60000 تومان

8.         

اموال و مالکیت، دکتر رضا ولویون

35000 تومن

9.         

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت‌های تجاری، دکتر مهدی حقیقت‌جو

90000 تومان

10.      

قواعد فقه استدلالی جامع، دکتر سیدعلی یثربی قمی

70000 تومان

11.      

نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، دکتر علی نجفی توانا

26000 تومان

12.      

رویکردهای جرم‌شناختی به حقوق بین‌الملل کیفری، به کوشش: حمیدرضا نیکوکار

50000 تومان

13.      

آیین دادرسی کیفری اقتصادی، امیرحسن نیازپور

30000 تومان

14.      

قسامه، دکتر سعید منصوری

17000 تومان

15.      

مسئولیت کیفری ربات‌ها، گابریل هالوی، مترجمان: فرهاد شاهیده، طاهره قوانلو

45000 تومان

16.      

آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)، اجرای احکام کیفری، دکتر جواد طهماسبی

35000 تومان

17.      

مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه (گزیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه)

40000 تومان

18.      

دایرة‌المعارف علوم جنایی، کتاب چهارم (علوم جنایی تجربی)، زیر نظر: دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی

120000 تومان

19.      

کارگاه آموزش حقوق (جلد پنجم)، دکتر صحبت‌الله سلطانیان

65000 تومان

20.      

کارگاه آموزش حقوق (جلد ششم)، دکتر صحبت‌الله سلطانیان

52000 تومان

21.      

نقش اورژانس اجتماعی در حمایت از زنان بزه‌دیده، سمیرا سادات میرشفیعیان

30000 تومان

22.      

اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی، دکتر علی‌عباس حیاتی

45000 تومان

23.      

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق، امیرعباس ابراهیمی، یاسر عرب‌نژاد

20000 تومان

24.      

اهریمن‌های مردمی و هراس‌های اخلاقی، استنلی کوهن، ترجمه: دکتر حمیدرضا ملک‌محمدی

45000 تومان

25.      

بررسی فقهی - حقوقی مرز جنون و عقل، دکتر احمدرضا خزائی، دکتر زینب مشهودی

33000 تومان

26.      

حقوق مسئولیت بین‌المللی، جیمز کرافورد، آلن پله، سیمونن اولسون، ترجمه: دکتر امیرساعد وکیل

160000 تومان

27.      

کلیات حقوق تعهدات، دکتر اسدالله امامی

40000 تومان