0

آرشیو اخبار

نمایشگاه تخصصی ناشران دانشگاهی

حضور نشر میزان در پنجمین نمایشگاه تخصصی ناشران دانشگاهی


مراسم تشییع استاد دکتر کاتوزیان


پدر علم حقوق درگذشت

دکتر ناصر کاتوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران و یکی از پرکارترین و با سابقه ترین اساتید در حوزه حقوق امروز در تهران درگذشت. وی به "پدر علم حقوق ایران" در میان جامعه دانشگاهی و حقوقدان معروف بود


اجرای قانون آیین دادرسی کیفریبه تعویق افتاد

اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تا اول تیر ۱۳۹۴ به تعویق افتاده است


به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس نشر میزان


گزارش تصویری نمایشگاه کتاب تهران


غرفه نشر میزان در نمایشگاه کتاب تهران


نشر میزان ناشر برگزیده سال شد.


متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری92


متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۳ منتشر شد