0

دسته بندی موضوعی

چاپ نخست

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

440,000 ریال

مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری

420,000 ریال

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

240,000 ریال

حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی

210,000 ریال

دادرسی انتخاباتی

240,000 ریال

شرح قانون مجازات اسلامی (جلد 1 و 2)

650,000 ریال

حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)

450,000 ریال

بررسی فقهی – حقوقی مرز جنون و عقل (با رویکرد حقوق و تکالیف زوجه‌ی مبتلا به اختلالات روانی)

330,000 ریال

حقوق مسئولیت بین‌المللی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری بین المللی

670,000 ریال

فرهنگ‌سان آیین دادرسی کیفری

440,000 ریال

بنیادگرایی از پیدایی در غرب تا ظهور در افغانستان

190,000 ریال